Как се отразява пандемията и мерките срещу нея на българската икономика? Първите данни на Националния статистически институт, обхващащи март месец, вече са публикувани. Извънредното положение и забраните, които то включва, влезе в сила чак през втората половина на март. Заради това и данните за април, които ще научим след месец, да са още по-лоши.

Но и картината за март не е розова. Търговията бележи срив на оборотите с 18%, строителството - с 11%, а производството - с 5%. По-рано тази седмица Европейската комисия прогнозира, че икономиката на България ще се свие със 7,2% тази година.

Затворени магазини

Оборотите в търговията на дребно (без продажба на автомобили) се сриват с 18,1% спрямо февруари. Спрямо същия месец на миналата година спадът е 14,6%.

Най-драматичен срив се отичта при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - цели 66,5% по-малко спрямо февруари. Продажбите на компютри и комуникационна техника спадат с 41,3%, а с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 28,7%.

Ръст има при фармацевтичните и медицински стоки - 1,9%.Спадът в търговията с автомобилни горива и смазочни материали е 36,7%, а общо на останалите нехранителни стоки - 25,6%.

По-малко строителна дейност

Данните за март показват още, че индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 11,2% под равнището от предходния месец. Спадът спрямо същия месец на миналата година е 14%.

Продукцията от сградното строителство намалява с 15,3%, а от гражданското/инженерното строителство - с 5,3%.

Затворени заводи

Индексът на промишленото производство намалява най-слабо - с 5,1% спрямо предходния месец и с 6,9% спрямо същия месец на миналата година. Производството на мебели се срива с 25%, а това на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 21,8%. Преработващата промишленост бележи спад от 6,9%.

Обработката на кожи и производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм намалява с 18.5%. Съществено увеличение е регистрирано при производството на лекарствени вещества и продукти - с 14,4%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9,9%.