Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проекта за първично публично предлагане на акции на "Алмагест" АД. Компанията ще предложи 250 000 привилегировани акции с номинална и емисионна стойност 80 лева всяка. КФН одобри и допускането до търговия на регулиран пазар на емисия от 441 866 акции с номинална стойност 80 лева всяка.

"Алмагест" е единственият български производител на биоетанол - дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене.

Компанията произвежда и етанол за хранително-вкусовата промишленост, както и неутрален дехидратиран етанол за фармацевтичната, козметичната и подобни индустрии.

Производственият капацитет на предприятието е 30 000 000 литра eтанол и 24 000 тона DDGS (високо протеинов фуражен гранулат). Годишно заводът преработва 80 000 тона зърнени култури (предимно пшеница и царевица).

"Алмагест" е акционерно дружество, регистрирано през 2007 г. През 2009 г. компанията въведе в експлоатация завод за производство на етанол от зърнени култури, който се намира на 35км. югоизточно от София в община Ихтиман.

В предприятието работят 160 души.

През 2017 г. нетната загуба е 3,1 милиона лева, а през предходната - 4,7 милиона лева. Приходите са 48,3 милиона лева, спрямо 54,5 милиона лева за предходната година. Проспектът все още е не е публикуван.