Приходите на "Еврохолд" през първите девет месеца на 2019 г. растат с 33 процента на годишна база до близо 1,16 млрд. лв. Оперативната печалба се покачва с 3 процента до 25,4 млн. лв., а нетната расте седемкратно до 1,4 млн. лв., съобщиха от дружеството.

Компанията вече управлява активи за 1,44 млрд. лв., повишение от 3 процента.

Холдингът подписа споразумение за придобиване на активите на чешката група ЧЕЗ в България, но Комисията за защита на конкуренцията забрани сделката. И ЧЕЗ, и "Еврохолд" обжалват решението, като същевременно българската група е кандидат за енергийните активи на чешката компания в съседна Румъния.

Постигнатите резултати през първите девет месеца на годината се дължат предимно на силния ръст на застрахователния бизнес на "Еврохолд" в Югоизточна Европа и страните от ОНД (бившите съветски републики - бел. ред.). Приходите от застрахователна дейност на холдинга се увеличават с 44% за година до над 962 млн. лв., а оперативната печалба в този сегмент расте с 9% до 18.2 млн. лв.

Приходите от застрахователни премии на застрахователния подголдинг на групата "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), се повишават с 37% на годишна основа до 617 млн. лв., а реализираната от ЕИГ печалба преди данъци нараства с близо 7% до 14,2 млн. лв.

Почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ регистрират силен ръст на премийния си приход на годишна база, в това число и голяма част от новопридобитите от застрахователната група дружества в Източна Европа и страните от ОНД.

Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 47% ръст на премийния приход до 16.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 3,9 млн. лв. Евроинс Русия отчита 9% увеличение на приходите от застрахователни премии до 40.4 млн. лв. и печалба преди данъци в размер на 1,6 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи 26% ръст на брутния си премиен приход до 20 млн. лв. и 21% ръст на печалбата си преди данъци до 1,3 млн. лв.

"Евроинс Румъния" също отчита силно нарастване на приходите си от застрахователни премии - с 29% на годишна база до малко над 386 млн. лв.

"Евроинс България" увеличава премийния си приход с 45% за година до близо 175млн. лв. и повишава повече от четири пъти печалбата си преди данъци до 6,2 млн. лв.

Лизинговият бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Евролийз Груп" ЕАД, е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително

оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 29% за година до 5,3 млн. лв. при 7% ръст на приходите до малко над 20 млн. лв.

"Постигнатите оперативни резултати са атестация за добро, последователно и стабилно управление. Продължаваме да работим по избраната от нас стратегия за развитие, която включва както придобивания на досегашните ни пазари, така и на нови при подходящи възможности. Успешните сделки, които реализирахме в застрахователния ни бизнес през последните години, допринасят значително за растежа на бизнеса ни. Доволни сме, че експанзията, която предприехме през 2015 г. в новите за нас пазари от страните от ОНД, вече дава резултати. Трите страни, в които развиваме дейност в този регион (Русия, Украйна и Грузия), допринасят за над 15% от приходите и над 30% от печалбата на застрахователния ни подхолдинг ЕИГ. Резултатите дават ясен сигнал, че Еврохолд е в състояние да придобива, интегрира и управлява добре нови бизнеси на нови пазари," коментира Кирил Бошов, председател на УС на "Еврохолд".