Считано от 15.06.2020 г., "Инвестбанк" АД допълни продуктовото си портфолио, като пусна в продажба нов депозитен продукт с гъвкави условия и атрактивна нарастваща лихва, достигаща до 1,11% за последния период. Депозит "Старт" е с 12-месечен срок, предлага се в лева и евро и е с възможност за довнасяне на средства до края на първите 5 месеца.

Депозитът е с опция за предсрочно прекратяване, като изплатените лихви до края на девети месец се запазват. Не се дължат такси за предсрочно закриване.

Лихвата се начислява и изплаща ежемесечно по разплащателна, спестовна или картова сметка. Откривайки депозита клиентът получава преференцията за безплатно включване на услугата "Времето е пари" - удобно автоматично плащане по електронен път на битови сметки.

"Инвестбанк" АД разполага с широка гама от изгодни депозитни продукти с различни срочности и валути, създадени да отговорят на нуждите на клиентите за сигурно, удобно и доходоносно управление на свободни парични средства.

За клиентите, желаещи да депозират средства в долари, се предлага дългосрочен 36-месечен депозит с изгодна лихва от 1% годишно. Лихвата по депозита се изплаща авансово всеки месец, като продуктът е без такса за закриване.

Допълнителна информация за всички актуални депозитни предложения за физически и юридически лица може да откриете на място във всеки финансов център на "Инвестбанк" АД, както и в Лихвения бюлетин на банката.