Най-големият производител на пилешко месо у нас, компанията "Градус",  отчита спад на приходите, но ръст на печалбата за деветмесечието на 2022 година. Това става ясно от консолидирания отчет на дружеството за периода януари-септември, публикуван чрез БФБ-София. За деветмесечието продажбите на дружеството са за 119,048 млн. лева в сравнение със 123,396 милиона лева за януари-септември на 2021 година. Намалението е от 3,5%. За полугодието спадът е от над 5%.

За третото тримесечие продажбите са за 41,055 милиона лева  при 42,441 милиона лева за второто и 40,753 милиона лева за третото тримесечие на 2021-а. В сравнение с второто тримесечие понижението е от 3,26%. На годишна база обаче има увеличение от малко под един процент.

Приходите от продажби на готова продукция за деветмесечието нарастват с 13% до 115,797 милиона лева от 102,27 милиона лева година по-рано. Ръстът се определя от продажбите на месо, които за деветмесечието се увеличават с 23% до 66,696 милиона лева спрямо 54,277 милиона лева преди година, като по-големият обем е реализиран в България.

Продължават да спадат продажбите на зърното - към края на септември те са на стойност 642 000 лева при 18,647 милиона лева година по-рано, или спадат с 97% на годишна база.

Що се отнася до отделните пазари, на които оперира групата, продажбите на вътрешния пазар се свиват с 5% за отчетния период до 74,123 милиона лева от 78,036 милиона лева година по-рано, докато за Европа нарастват с 26% до 21,623 милиона лева от 17,216 милиона лева. Продажбите за трети страни спадат с 18% до 21,652 милиона лева от 26,381 милиона лева година по-рано.

Разходите на "Градус" АД за деветмесечието се увеличават с почти 7% до 117,707 милиона лева от 110,094 милиона лева за деветмесечието на 2021 година.

Братята Иван и Лука Ангелови излизат от управлението на "Градус" АД

Най-големият производител на птиче месо в България сменя борда на директорите си

Дружеството е вторият най-голям производител на разплодни яйца в ЕС

Най-силно нарастват разходите за материали - с 34,4% до 88,051 млн. лева от 65,521 млн. лева година по-рано. Основен фактор за увеличението е поскъпването на електроенергията и покачването на цените на суровините за производство на фуражи, поясняват от компанията в междинния доклад за дейността на дружеството.

Разходите за персонал през 2022 година се увеличават с 2,4 милиона лева, или 11,3% на годишна база, до 23,705 млн. лева към края на септември от 21,294 милиона лева година по-рано. Дружеството приключва деветте месеца на годината с печалба в размер на 23,091 милиона лева при 21,669 милиона лева година по-рано, като има увеличение от 6,56%.