ITF GROUP е първата българска Финтех компания, която възнамерява да използва пазара BEAM на БФБ за финансиране на бъдещата си експанзия. Дружеството от сектора за потребителско кредитиране вече е подготвило нужните документи и планира да привлече от инвеститори до 3 млн. лв. в началото на месец декември тази година. Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на ръста на кредитния портфейл на ITF GROUP и подобряване на капиталовата му структура.

Компанията не е непозната на борсовите инвеститори, след като в края на 2019 г. емитира облигационна емисия в размер на 5 млн. лв., със 7-годишен срок и 10% фиксирана годишна лихва, която беше изцяло записана и качена за търговия на БФБ. Набраните средства бяха използвани за финансиране ръста на дружеството и привличането на нови клиенти.

"Ние бяхме първата компания в сектора, която избра да се финансира с дълг, набран през БФБ. Сега е логично да станем и първата такава, която да потърси и капитал", обяснява собственикът и изпълнителен директор на ITF GROUP Светослав Ангелов.

Според него финансирането през борсата ще помогне не само компанията да расте по-бързо, но и да наложи доброто си име в бранша и пред обществеността, което впоследствие да се отплати и като още по-добри резултати и по-висока стойност за ITF GROUP и нейните акционери.

Въпреки предизвикателната среда, в която функционира, за последните пет години дружеството расте в пъти по-бързо от пазара, постигайки 44% средногодишен ръст на активите. През настоящата 2022 г. резултатите са още по-впечатляващи - ръстът на отпуснатите заеми за шестмесечието достига 90%, този на приходите - 44%, като в края на годината този процент се очаква да надхвърли 60%. Печалбата за деветмесечието на 2022 нараства над 3 пъти до над един милион лева, спрямо предишната година.

Обяснението на мениджърите на ITF Group за тези впечатляващи резултати е просто: автоматизация и дигитализация. Благодарение на собствената платформа за обработка на кредитните заявки времето от кандидатстването до постъпването на средствата по сметката на клиента е съкратено до минути, а конкурентният модел на оценка на риска на клиента, базиран на профил, изграден от над 200 точки с данни, помага на компанията да намали значително дела на непогасените кредити. По данни от отчетите на компанията над 60% от заемите се погасяват без забави, а средният процент на несъбраните отпуснати главници за последните 3 години е под 11% - впечатляващо и за традиционните и по-големи финансови институции.

Постигнатото дотук обаче само амбицира още повече Светослав Ангелов и екипа на ITF Group, които имат още по-смели планове за бъдещето. Новата цел пред компанията е през следващите няколко години да увеличи приходите си около 3 пъти, а печалбата - над 5 пъти. Според тях търсенето е достатъчно голямо и за по-сериозен ръст. Всичко ще зависи от размера на финансовия ресурс, който ще успее да привлече компанията за тази експанзия - включително от пазар BEAM на БФБ.