Данните на Министерството на земеделието сочат, че в края на декември миналата година експортът на пшеница е бил с 25 процента по-голям от този през същия период на 2015 г. Към 12 февруари 2017 г. обаче темпото на износа спада, достигайки 10% над количествата за същия период на м.г. г., което говори за забавяне на търговията.

През януари до средата на февруари от двете пристанища - Варна и Бургас, са изнесени едва 200 хил. т пшеница. Докато в края на декември 2016 г. износът е бил 1 279 619 г., то към 12 февруари той се покачва едва до достига 1 475,8 хил. тона.

Обобщените данни на министерството показват, че от началото на пазарната 2016/17 година, която започва от юли 2016 г., до момента износът на пшеница е 1 475,8 хил. тона, а на рапица - 216,5 хил. тона. В същото време при ечемика износът е почти замрял, като спадът спрямо същия период на миналата година е почти 90 процента.

По предварителни данни на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени култури (по морски, речен и сухоземен път), през периода юли - ноември 2016 г. от страната са изнесени общо 2 946 хил. тона пшеница, 223,7 хил. тона ечемик и 489,7 хил. тона рапица. В сравнение със същия период на предходната година, експортът на пшеница и рапица се увеличава съответно с 56,8% и 104,4%, докато този на ечемик намалява с 32,4%.

По отношение на царевицата и слънчогледа за периода 1 септември 2016 г. до 12 февруари 2017 г износът на двете култури през варненското пристанище е съответно с 39,9% и 15,4% по-малко на годишна база.

Общият износ на царевица, по предварителни данни на НСИ, през първите три месеца на пазарната 2016/17 година е в размер на 606,4 хил. тона, а този на слънчоглед - 219,3 хил. тона, съответно с 26,2% и 12,7% повече спрямо същия период на 2016 г.