Българският завод за радиатори "Корадо" в град Стражица скоро може да бъде част от 10-те най-големи производители в света. Или поне такива са целите на чешката компания-майка Korado Group, която е собственик на фабриката у нас.

Представители на местното и чешкото дружество представиха днес в София финансовите резултати и планове на компанията. А те могат да бъдат обобщени накратко: растеж.

Korado Group иска да се превърне в един от 10-те най-големи производители на радиатори в света, а българският завод на компанията има ключова роля за изпълнението на тази цел. Местното дружеството отбелязва 20% ръст на продажбите, 95.4% от които са на външния пазар.

Продажбите на българския пазар възлизат на 16 305 броя отоплителни тела, собствено производство и стоки закупени от майката Korado Group. Към страни партньори от ЕС са реализирани 409 602 броя отоплителни тела, а в държави извън общността - 60 275 броя.

Общо през 2016 година дружеството е произвело 433 008 броя панелни радиатори за водно отопление, което е 8.53% повече в сравнение с 2015 г. През миналата година бе пусната в експлоатация и новата линия за производство на тръбни отоплителни тела. До края на нея са произведени 50 897 броя от тези тела.

Благодарение на по-големите продажби и производство приходите на българското дружеството са нараснали с 18.6% - до 32.607 милиона лева. Печалбата също бележи значителен ръст - от 51% до 2.927 милиона лева.

"Корадо-България" АД ще раздаде 80% от нея под формата на дивидент в размер на 0.26 лева за акция.