Българският производител на радиатори "Корадо-България" одобри програмата за дялово участие на служителите си. Компанията ще раздаде общо 12 000 акции, става ясно от решенията на общото събрание на акционерите, проведено днес.

Акционерите одобриха днес и дивидента за първото полугодие - по 0,10 лв. на акция или общо 1,317 милиона лева.

Акции в "Корадо-България" ще получат всички служители на дружеството, които работят в него повече от една година и не са в процес на напускане, става ясно от решението. На тези критерии отговарят общо 245 души - 205 работници в завода, 31 административни служители и 5 мениджъра.

Всеки работник в производството ще получи по 20 акции, ако работи в предприятието между 1 и 3 години; 35 при заетост между 4 и 5 години и по 55, ако работи там над пет години. За служителите в администрацията броят на акциите е двоен, а петимата мениджъри ще получат по 180 акции.

Обраното изкупуване се очаква в първата половина на октомври. В него могат да участват мажоритарният и по-дребните акционери, като определената от общото събрание цена е между 80 и 85 процента от последната сключена сделка преди вписването на решението в Търговския регистър. Компанията е заделила 70 000 лева за целта. Раздаването на акциите ще приключи до края на годината.

Увеличаването на броя на акционерите ще позволи на дружеството да влезе в индекса SOFIX на Българската фондова борса.

През първото полугодие на 2019 г. приходите на компанията нараснаха с 2%, от 20,696 до 21,235 млн. лева спрямо същия период на миналата година. За първите 6 месеца на 2019 г. КОРАДО-България е продала 259 хиляди броя радиатори при 251 хиляди за първото полугодие на 2018 година, което представлява ръст от 3%. Печалбата остава на стабилно ниво - 3,218 млн. лева спрямо 3,213 млн. лева през 2018 г. в условията на високи цени на суровините и динамично развиващ се пазар през последните години.,

"Софарма" подари 1 милион лева в акции на над 1 700 служители

"Софарма" подари 1 милион лева в акции на над 1 700 служители

По случай рождения ден на дружеството