"Софарма" АД вече е раздала 277 400 акции на 1 733 от своите служители. Решението за подаръка бе взето през юни месец от акционерите на компанията и е по случай 85-годишнината на дружеството.

Общо 276 000 обратно изкупени акции ще бъдат раздадени на 1 834 служители. Процесът все още не е приключил, тъй като някои от те са отпуск по майчинство или в продължителен болничен, уточняват от компанията в съобщение до борсата. Отчетната стойност на дяловете към датата на взимането на решението бе 1,034 млн. лв. Делът им от общите брой акции е 0,22 процента.

Подаръкът цели и запознаване на служителите и техните семейства с възможностите, които финансовите инструменти дават, като например алтернативен метод за спестяване. В решението съветът на директорите припомнят, че възвращаемостта от Българската фондова борса надхвърля тази по депозитите.

Броят акции подарък се определя от стажа на служителите в компанията. Тези с между 1 и 9 години стаж, получават по 100 дяла, а петимата с най-голям стаж - над 40 години в компанията - по 500.

Днес акциите на "Софарма" се търгуват за по 3,80 лева на брой, губейки 11,30 процента от началото на годината. С 10,53% пада Sofix.

Според последния консолидиран отчет на борсовото дружество, печалбата е 20,7 милиона лева за второто тримесечие на 2018 г.

Българската "Софарма" разширява бизнеса си в Сърбия

Българската "Софарма" разширява бизнеса си в Сърбия

Компанията иска да стане стратегически инвеститор в региона