Една от най-новите компании на българската фондова борса – „Кредисимо” АД, която стъпи на публичния пазар през май 2014 година, вече планира отказване от него.

Това стана ясно от публикувана в Търговския регистър покана за провеждане на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11 април.

Сред причините компанията за бързи кредити да прекрати публичния си статут е посочена от една страна невъзможността й да привлече достатъчно средства, а от друга административните разходи във връзка с участието й на БФБ са значително нараснали.

"Кредисимо" излезе на борсата през май 2014 година с вторично предлагане на акции. Пари от инвеститорите тогава не бяха набирани, но след няколко месеца акционерният капитал беше увеличен със собствени средства за сметка на печалба от минали години – той се вдигна двойно до 5 млн. лв.

Основните акционери в "Кредисимо" са Сокол Янков (30.83%), Коста Кънчев (28.33%), Асен Бенев (25.83%) и "Адвенкос" (15%).