Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД.

Решението, публикувано на сайта на органа, е взето на заседание от 23 март и е по повод писмо от „Битас” ЕООД – компания, произвеждаща тестени изделия (точени кори и юфка) от 2009 г. Тя подписва търговски отношения с „Лидл” през 2012 г. и доставя ежемесечно за веригата класически и пълнозърнести точени кори “Duetti”. Марката е собственост на „Лидл”, а продуктите се етикетират и опаковат за сметка на доставчика и съобразно изискванията на търговската верига.

„Битас” посочва пред КЗК, че е уведомено от „Лидл” през октомври 2013 г., че до края на декември 2014 г. предприятието следва да се сертифицира допълнително за негова сметка с IFS сертификат „High level” или предварително съгласувани с „Лидл” съответно BRC сертификат „Grade A” или FSSC 22000 сертификат.

Допълнителните сертификати и постоянно променяните изисквания за етикетиране и опаковане в кашони струват значителни средства на дружеството, заради което то изпраща на търговската верига предложение за увеличение на продажната цена с 9%, считано от 1 октомври 2014 г. От „Лидл” обаче не приемат предложението и изискват намаляване на договорената продажна цена поне с 10%, като в противен случай ще бъдат анулирани активните поръчки към „Битас” ЕООД и ще се блокират артикулите за доставка. След това дружеството получава потвърждение за анулиране на активна поръчка и след договорено изпълнение на задължение на „Лидл” съгласно т. „собствена марка” от Търговски условия, считано от 4 декември 2014 г. артикулите остават блокирани за поръчка и спрени от доставка.

 „Битас” ЕООД твърди, че впоследствие изпраща до търговската верига няколко писма и оферти за продължаване на съвместната дейност, но до настоящия момент въпросът не е разрешен и артикулите са блокирани за поръчка.

Според дружеството след блокиране на доставките му единият от артикулите е заменен с друг, доставян от негов конкурент, като цената на този артикул в търговската верига е същата като на продукта на „Битас” ЕООД преди спиране на доставките. Поради това компанията счита, че изискването за намаление на доставната цена поне с 10% е ощетяващо, неоснователно и противоречащо на принципите на свободната търговия и установените добри търговски практики.

В последното получено писмо до дружеството от страна на „Лидл” от февруари 2016 г. се твърди, че случаят е повторно разгледан и е счетено, че не представлява нарушение на принципите за лоялни практики и търговският път за разрешаването на въпроса е изчерпан и реализиран от страна на „Лидл”.

КЗК посочва, че „възникват съмнения за евентуално извършено от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД нарушение по чл. 37а от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – злоупотреба с по-силна позиция при договаряне”.