Служители на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проверяват офисите на фирма "Метро Кеш енд Кери България" в София и на търговска верига "Фантастико".

Целта на проверката на място е да се потърсят преки и косвени доказателства за евентуално извършено нарушение в областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики.

В случай, че събраните доказателства потвърдят наличието на нарушение, комисията ще предяви на ответните дружества твърдения за извършени нарушения.

Председателят на Комисията Юлия Ненкова обяви миналата седмица, че започват проверки в областите със сериозен потребителски интерес като фармацията, търговските вериги за продажба на храни, банките.