Магазините във Великобритания вече не са в състояние на конкуренция, а на кооперация. Правителството в Лондон облекчи тъговските закони и регулациите, свързани с конкуренцията, в опит да позволи на супермаркетите да си сътрудничат и да споделят ресурси. Крайната цел е потребителите да имат достъп до храни и стоки в епидемията.

Магазините вече могат да споделят логистичните си депа, транспорта, служителите си и дори данните за складови наличности, за да се справят с евентуален недостиг на стоки във време на трудно предвидимо търсене от страната на потребителите.

Едно от ключовите предизвикателства пред търговците в момента е да се справят с драстичния ръст на потребителското търсене на определени стоки, както и с евентуално прекъсване на веригите за доставки.

Сезонните работници, които берат реколтата в Западна Европа, са блокирани на границите

Сезонните работници, които берат реколтата в Западна Европа, са блокирани на границите

Затварянето на границите остави нивите в западната част на континента без работна ръка