Наблюдава се промяна в баланса на силата между работодатели и служители в полза на вторите. Това е един от изводите от едно от най-големите в световен мащаб проучвания на пазара на труда, извършено от EY-Work Reimagined. То обхваща повече от 1500 бизнес лидери и над 17 000 служители в 22 страни и 26 индустриални сектора.

От отговорите можем да съдим, че служителите имат все по-доминираща роля на глобалния пазар на труда.

43% от тях споделят, че е вероятно да напуснат настоящата си работа през следващите 12 месеца, водени най-вече от желание за по-високо възнаграждение, по-добри кариерни възможности и гъвкавост.

Проучването показва, че е налице разминаване между приоритетите на работодателите и тези на служителите. Работодателите поставят акцент върху знанията и уменията на служителите, гъвкавите модели на работа, психическото им благосъстояние, както и безопасността на работното място.

Основната мотивация за служителите за търсене на нова работа пък е желанието за по-високо възнаграждение. Повече от 1/3 от търсещите нови роли служители споделят, че основната им цел е увеличението на месечното им възнаграждение, а 25% споделят, че търсят израстване в кариерата. На по-заден план остава мотивът за смяна на работата в търсене на гъвкавост в работния процес, вероятно тъй като повечето анкетирани вече работят за компании, които предлагат тази опция под някаква форма. Само 19% от анкетираните са отбелязали, че търсят възможност за отдалечена работа при потенциалния нов работодател, други 17% казват, че програмите за благосъстояние ще ги подтикнат да сменят работното си място.

Ето кои са 10-те най-добри работодатели в България за 2022 година

Ето кои са 10-те най-добри работодатели в България за 2022 година

Ежегодният индекс на Career Show отличава работодателите, които полагат целенасочени усилия за подобряване на работната атмосфера и условията на труд

Нарастващата инфлация, по-широкото прилагане на отдалечени модели на работа, както и по-ниските бариери за намиране на нова работа допринесоха за това служителите да очакват увеличение на заплащането.

79% от анкетираните служители отбелязват, че е необходимо увеличение на общото възнаграждение и в резултат на пандемията. 83% от работодателите също смятат, че пандемията е ускорила необходимостта от промени в политиките за възнаграждения, които работодателите разглеждат в по-широк аспект, включващ целия пакет от придобивки като договорените възнаграждения, социалните разходи, разходите инвестирани в програми за поддържане на благосъстоянието на служителите, възнагражденията за платен отпуск и други.

Разглеждайки различните възрастови групи в изследваните страни, служителите от поколение Z и милениълите в САЩ са най-склонни да напуснат работата си тази година (53%). По отношение на секторите, най-нетърпеливи да напуснат са хората, работещи в технологичния и хардуерния сектор(60%).

Нарастващи пропуски в уменията

и недостиг на таланти

58% от работодателите, участвали в проучването, са съгласни, че е много важно компанията да има дългосрочна стратегия, за да си подсигури служители със специфични умения, необходими за развитието на бизнеса. 3/4 от тях също споделят, че са готови да наемат служители от други страни и да им позволят да работят отвсякъде, ако не намират подходящи таланти на родния пазар. Малко повече от 1/5 от анкетираните работодатели (21%) смятат, че подобряването на възможностите за придобиване на нови умения и знания ще помогне за справяне с текучеството на персонал.

Увеличават се работодателите у нас, които ще търсят нови служители

Увеличават се работодателите у нас, които ще търсят нови служители

Според проучване на Агенцията по заетостта

Натиск за връщане в офиса

Въпреки продължаващата промяна към гъвкави работни модели, 22% от анкетираните работодатели казват, че искат служителите да се завърнат и прекарват 5-те работни дни седмично в офиса. Въпреки че нежеланието да работят дистанционно сред служителите е намаляло (от 34% на 20%), повечето служители (80%) искат да работят дистанционно поне два дни в седмицата.

Проучването на EY разкрива, че 32% от работодателите са успели да подобрят както корпоративната културата, така и производителността в компаниите си. Те постигат това, като гарантират, че техните лидери имат споделено разбиране за проблемите и стратегиите в компанията (94%). Други двигатели на техния успех включват хибридната работа (90%), инвестициите в удобства (39%) и подобряване на технологиите на работното място (45%), както и предоставянето на служителите на по-голяма самостоятелност (44%).

"Работодателите както в България, така и по света, ще трябва да се адаптират към променените модели на работа и нужди на служителите. Намирането на правилния баланс между очакванията на служителите, реалностите на пазара и възможностите на компаниите са в основата на успешната стратегия за задържането на служителите. Допълнително предизвикателство за работодателите е и структуриране на новите модели на работа по начин, който съответства на текущата законодателна рамка", каза в заключение Милена Благоева, Съдружник в данъчния отдел на EY.