Последните години бяха предизвикателни за много бизнеси по света. Успехът в днешни дни е възможен само чрез гъвкав подход на управление, ангажираност на екипа и фокус върху клиентите. Прилагайки всички тези елементи, tbi bank продължава да бележи рекордни резултати.

Консолидираните неодитирани финансови резултати на банката за първите девет месеца на 2022 г. показват рекордна в историята на tbi bank нетна печалба в размер на 30.2 млн. евро - с 33% по-висока спрямо същия период на 2021 г. и вече надвишаваща постигнатия резултат за цялата предходна година (27.5 млн. евро).

Като един от лидерите в алтернативните платежни решения в Югоизточна Европа, tbi продължава да привлича нови партньори и вече присъства в близо 20 хиляди търговски обекта на основните си пазари - България, Румъния и Гърция. В резултат на това, през първите девет месеца на 2022 г. tbi bank обслужи близо 850 хиляди заявления в България, Румъния и Гърция, като отпуснатите заеми са близо 400 хиляди на стойност 520 млн. евро (36% ръст на годишна база).

Така активите на банката достигат 909 млн. евро, отбелязвайки повишение с 200 млн. евро от началото на годината (28% ръст в сравнение с края на 2021 г.), а кредитното портфолио нараства до 718 млн. евро в края на септемрви 2022 г. (32% ръст спрямо края на 2021 г.). От началото на 2022 г. потребителските кредити, отпуснати през дигиталните канали и центровете за обслужване в България, нарастват с 54% в сравнение със същия период на 2021 г. и имат голям принос за рекордните резултати на tbi bank.

Снимка 599555

Източник: tbi bank

Благодарение на положителните бизнес резултати, приходите на банката нарастват с 29% до 115 млн. евро, предимно поради ръста на нетния лихвен доход и приходите от такси и комисиони. Така оперативната печалба за първите девет месеца на 2022 г. достига 91.6 млн. евро - с ръст от 30% спрямо миналата година. Наред с това, депозитното портфолио на tbi bank достига 652 млн. евро в края на септември 2022 г., което значително изпреварва пазара и достига здравословен растеж от 33% - в съответствие с ръста на кредитното портфолио.

В края на периода, банката стои стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала си. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво от 521%, а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) - 17.1%. Дейностите на tbi bank за периода се отличават и с подобряване на ефективността - съотношението на административните разходи към оперативните приходи достига 48.6%, а възвръщаемостта на облужваните кредити (ROWP) - 23.7%, което позволява на възвръщаемостта на активите (ROA) да достигне 5%, а възвръщаемостта на капитала - 23%.

"Рекордно високите ни показатели за деветмесечието се дължат на ефективността на нашите продукти и услуги, както и на отдадеността на екипа. През този период разширихме още повече партньорската си мрежа, като представихме алтернативните си платежни решения на пазара в Гърция, където вече си партнираме с 1500 търговци, както и заработихме с нови бизнес сектори в България и Румъния. Фокусът ни до края на годината, както и през наближаващата 2023 г., ще бъде върху предоставянето на още повече дигитални решения, които допълнително ще подобрят удобството и преживяването на нашите клиенти", казва Сергий Любарски, Главен финансов директор на tbi.