Най-много жилищни сгради през третото тримесечие са въведени в експлоатация в областите Варна - 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив - 74 сгради с 214 жилища, и Бургас - 68 сгради с 559 жилища.

По предварителни данни на Националния статистически институт общо за страната въведените в експлоатация жилищни сгради през периода е 506, а новопостроените жилища в тях са 2 018. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 30 повече, или с 6.3%, докато жилищата в тях намаляват с 361, или с 15.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 75.5%, с тухлена - 20.7%, с друга - 2.6%, и с панелна - 1.2%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.5%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на новопостроените къщи, сгради от смесен тип и вили се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации намалява.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (44.7%), следват тези с три стаи (29.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.8%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. е 170.3 хил. кв. м, или с 11.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 14.2% до 104.1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 81.2 кв. м през третото тримесечие на 2016 г. на 84.4 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Сливен - 152.4 кв. м, и Силистра - 124.7 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 50 кв. м, и Шумен - 55.2 кв. метра.