Нетната печалба на саудитската петролна компания Saudi Aramco - която е най-голямата в света в сектора - за периода януари-септември 2023 г. възлиза на 94,5 млрд. долара, при 130,3 млрд. долара за същия период на 2022 г., съобщават от компанията. Показателят се понижава с 27,4% на фона на поевтиняването на петрола, пише ТАСС.

Както следва от финансовия отчет на Saudi Aramco, за деветте месеца на 2023 г. средната цена на петрола, продаван от компанията, е 82,9 долара за барел, докато за същия период на миналата година, котировките са били средно 104,3 долара за барел.

Печалбата на компанията само за третото тримесечие на 2023 г. също намалява спрямо третото тримесечие година по-рано - с 23%, до 32,58 млрд. долара.

Свободният паричен ресурс на компанията за 9-те месеца на тази година възлиза на 74,39 млрд. долара, намалявайки с 32,5% спрямо същия период на 2022 г. Капиталовите разходи на компанията са се увеличили с 14%, до 30,2 млрд. долара. Дивидентите изплащани от Saudi Aramco за третото тримесечие на 2023 г. ще са общо 19,5 млрд. долара, т.е. колкото за предходните две тримесечия.

Средното ниво на добив на въглеводороди от Saudi Aramco през третото тримесечие на 2023 г. е 12,8 милиона барела на денонощие нефтен еквивалент (по-малко с 5% спрямо второто тримесечие на 2023 г.). Саудитска Арабия от юли доброволно намалява добива на петрол с 1 милион барела на денонощие.

Саудитската Saudi Aramco започва строителство в Китай на крупна рафинерия

Саудитската Saudi Aramco започва строителство в Китай на крупна рафинерия

Производственият капацитет на рафинерията ще бъде 300 000 барела на денонощие