Първа инвестиционна банка (ПИБ) планира да набере до 200 млн. лв. чрез Българската фондова борса (БФБ), съобщиха от компанията. Според решението на Управителния съвет банката възнамерява да увеличи капитала си с 40 млн. нови акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева.

Планираната емисионна стойност е по-висока от цената, на която се търгуват акциите на ПИБ. След излизане на новината те поскъпнаха с 14,29 процента до 3,36 лева. От банката уточняват, че емисионната стойност може да бъде променена, а конкретните параметри ще узнаем, когато бъде публикуван проспектът.

Минималният брой записани и платени акции, над които увеличението ще бъде успешно, е 4 млн. Всеки настоящ акционер ще може да запише по 1 акция за всеки 2,75 права. Една акция в капитала отговаря на едно право.

Решението на ПИБ повдига и въпроси дали това увеличение на капитала няма да ознаменува влизането на нов голям акционер в банката, както и дали настоящите акционери ще запазят дела си.

От началото на 2019 г. до края на септември банката отчита печалба след данъци в размер на 70 млн. лв. Активите ѝ възлизат на 10,07 млрд. лв.По-рано този месец стана ясно, че Инвестбанк също обмисля излизане на борсата, но към момента не е ясно дали това ще се случи.

На двете банки бе препоръчано увеличаване на капиталовия буфер по време на стрестестовете, които Европейската централна банка направи тази година.