646 млн. лева приходи и 79 млн. лева нетна печалба - това са впечатляващите резултати на димитровградския торов завод "Неохим".

Предприятието е със 70-годишна история и сериозни позиции на пазара, един от най-големите работодатели в региона е с общо около 700 заети и освен това е вторият най-голям консуматор на природен газ в България след "Топлофикация - София". Именно синьото гориво преди броени месеци беше повод политици да говорят за фалит на "Неохим", а работниците да се опасяват, че ще останат без поминък.

Торовият завод "Неохим" затвори заради скъпия газ

Eдин от най-големите работодатели в Димитровград затвори заради скъпия газ

Тази година плановият ремонт е започнал по-рано от предвиденото

През август заводът започна годишния си ремонт по-рано от планираното заради високите цени на газа по това време. През октомври профилактиката приключи и "Неохим" заработи наново.

От отчета му за четвъртото тримесечие е видно, че заводът определено приключва 2022 г. в добро финансово здраве. Освен изключително високите приходи и нетна печалба, прави впечатление и че ръстове се регистрират както на българския, така и на международния пазар. Най-много средства носи на дружеството амониевият нитрат, следван от амоняка, като скокът в приходите в лева е почти двоен.

Торовият завод "Неохим" отново ще заработи

Eдин от най-големите работодатели в Димитровград отново ще работи

След два месеца прекъсване на дейността, заради скъпия газ

В същото време в графа "Правителствени финансирания" са записани 16,68 млн. лева при малко под 3 млн. лева година по-рано, като вероятно това са държавните компенсации за тока и газа за индустрията. Разходите за суровини са повече от двойни - 435 млн. лева срещу 209 млн. лева през 2021 г. Подобна ситуация е и при горивата и енергията - 38 млн. срещу 20 млн.

Резултатите на "Неохим" не са изненада в глобален план - войната в Украйна силно ограничи присъствието на световния пазар на компаниите от Русия и Беларус, които са в топ 3 по производство на изкуствени торове и така повиши значително търсенето за останалите играчи.