Покачването на лихвите у нас ще бъде плавно, като именно лихвите и финансовото здраве на кредитополучателите ще са основните рискове за банките през 2023 година, подчертава Петя Димитрова - главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка 

Г-жо Димитрова, моля да разкажете повече за най-новата консолидационна сделка на българския пазар - очакваното придобиване от Пощенска банка на българския клон на БНП Париба Пърсънъл Файненс?

Винаги съм посочвала, че окрупняването на пазара трябва да има за основна цел повишаване на рентабилността и следва да бъде водено най-вече за доброто на нашите настоящи и бъдещи клиенти, които ще получат още по-бързи, изгодни, удобни и иновативни услуги от по-голямата банка.

Сделката за придобиването на клона на БНП Париба Пърсънъл Файненс в България, чието финализиране очакваме през първата половина на 2023 г., е точно такава стъпка. Тя ще ни позволи да разширим пазарния си дял и да заемем още по-силна и стабилна позиция в "голямата четворка" на банковия бизнес.

В продължение на много години БНП Париба Пърсънъл Файненс поддържа сериозно присъствие в потребителското кредитиране в България с предлагането на качествени услуги от най-висок клас.

Затова с очакваното финализиране на сделката ще добавим нова голяма клиентска база към портфолиото си, заедно с един различен и динамичен бизнес. Нашето желание е да запазим и развием бизнес модела на БНП Париба Пърсънъл Файненс, заедно с екипа, който е постигнал тези успехи през последните 15 години.

Това придобиване стана възможно, защото ние сме част от силната международна група Юробанк, в чиято стратегия ясно се откроява заложено подобно укрепване на позициите в страните, в които присъства.

Кои са основните предизвикателства пред които бе изправена банката и нейните клиенти през тази година?

Банките са важен компонент от финансовата екосистема и като такъв ние посрещнахме всички предизвикателства, пред които ни изправиха даденостите в последните няколко години.

Пандемията, прекъснатите вериги на доставки, войната на Русия в Украйна, последващата инфлация и появата на рецесия са само някои от тях. Трябва да бъдем търпеливи и фокусирани върху една по-дълга времева рамка, в която тези фактори и ценовата стабилност ще бъдат в центъра на нашето внимание.

Още повече, че наскоро президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард посочи, че инфлацията в еврозоната все още не е достигнала своя връх и съществува реален риск тя да се окаже дори по-висока от нивото, което в момента е очаквано.

Европа понася най-голямата тежест, тъй като войната удари силно както бизнес дейността на стария континент, така и предизвиква скок на цените на енергията и респективно на инфлацията.

"Пощенска банка" придобива ритейл бизнеса на "БНП Париба" у нас

"Пощенска банка" придобива ритейл бизнеса на "БНП Париба" у нас

Цената по сделката не се съобщава

Пощенска банка изпраща година, която е много успешна за нас. Продължаваме да растем, да увеличаваме портфейла си и да печелим пазарни позиции. Кредитният ни портфейл надхвърли 10 млрд. лв., което е ръст от 14.5% на годишна база и пазарен дял от 11.9%.

Гордеем се с това, че поддържаме отлични показатели за ефективност. Ние сме четвъртата по големина банка по активи, но сме трети по размер на нетната печалба и съотношението разходи към приходи измежду големите банки.

Имаше ли регулативни промени, които оказаха значително влияние върху бизнеса на банката и кои бяха те?

Задачата на регулаторните органи е да бъдат предпазливи и да защитават финансовата стабилност от потенциални рискове. Затова и преди няколко месеца Европейският съвет за системен риск към Европейската централна банка призова регулаторите да се подготвят за потенциална криза, като ангажират финансовите институции да натрупат капитал и резерви, за да компенсират загубите.

Ние имаме строги критерии за отпускане на заеми, внимателно преценяваме кредитоспособността на всеки клиент, както е според европейските регулации и добрите практики на нашата международна група Юробанк.

Преди да отпуснем жилищен кредит, правим стриктен анализ на финансовото състояние на кредитополучателите и оценка на пазарната стойност на имота. Кредити се отпускат на физически лица с добър и стабилен доход, качествено обезпечение - за ипотечни кредити, и преценка на надеждността на всеки клиент.

За фирмите правим анализ на тяхното финансово състояние, средата, пазарните перспективи и реалистичността на техните инвестиционни и бизнес планове им.

Прилагаме тези стриктни критерии от много години насам и поради тази причина считаме, че рисковият профил на нашия портфейл е достатъчно добър.

Според вас кои ще са основните рискове, пред които ще се изправят банките през следващата година и как те ще повлияят на бизнес моделите им?

Рисковете пред банковата система са свързани с лихвите и с финансовото здраве на кредитополучателите. През последните години фирмите и домакинствата свикнаха с ниските лихви и за някои адаптирането към среда с по-високи лихви ще е трудно, ако нямат достатъчно резерви. Известна част от тези резерви бяха изядени от инфлацията и ръста на цените на енергоносители и други ресурси.

Българската банкова система е добре подготвена да посрещне забавянето на икономиката. Банките имат висока ликвидност и много висока капиталова адекватност от над 20%.

Освен това през следващата година нивата на антицикличния буфер са планирани да се увеличат с 1% и да достигнат до 2%, което представлява допълнителна защита за банките. Нивото на необслужваните кредити е ниско и е 5.6%, а покритието с провизии е 75%.

Идват сериозни времена, които ще изискват умело маневриране, но отново подчертавам, че банковият сектор ще посрещне предизвикателствата в изключително добро финансово здраве.

Какво да очакват фирмите от банките през следващата година в сферата на кредитирането като условия?

Все още кредитирането в страната расте с двуцифрени темпове, но очакваме скоро да започне да се успокоява, поради очакванията за рецесия и покачване на лихвените проценти.

С поредното покачване на антицикличния буфер Българската народна банка дава ясен сигнал, че според нея търсенето е твърде високо и банките трябва да се подготвят за забавяне на икономиката и евентуално нарастване на лошите кредити.

Банките ще продължат да кредитират, но на различни ценови равнища. Фирмите и домакинствата ще трябва да са тези, които да направят преценка на възможностите си и дали биха могли да върнат кредитите си в новата среда.

Ще има ли сериозни разлики в условията за кредитиране на фирмите за зелени проекти и за енергоемките и замърсяващи бизнеси и какви ще са те?

Устойчивата трансформация към зелени инвестиции може да се реализира единствено благодарение на успешното взаимодействие между надзорните органи и банковите институции.

Необходимостта от тясно сътрудничество за разработване на регулациите и методологията за оценка е ключов фактор за развитието на успешни екологични практики в контекста на Зелената сделка.

Ние разполагаме със сериозна подкрепа и международно ноу-хау за реализиране на нашите екологични, социални и управленски практики (ESG) като част от групата на Юробанк.

В Пощенска банка напълно осъзнаваме положителното икономическо и социално въздействие на решенията, заложени в стратегията на банката, като част от мисията й да инвестира в устойчиво развитие и да подпомага зелената трансформация.

В момента сме в процес на изпълнение на мащабен фотоволтаичен проект в Централното управление на Пощенска банка. Реализацията му ще ни даде редица технически и пазарни предимства, като ще ни позволи да намалим оперативния риск, тъй като инфраструктурата ще бъде по-малко натоварена, а същевременно ще повиши самочувствието на служителите, които ще знаят, че компанията имплементира най-новите технологии за устойчивост и избягване на изменението на климата.

Водени от динамиката на пазара и десетократното увеличение на новите инсталации в световен мащаб през последното десетилетие, в началото на 2023 г. ще предложим на пазара и "Зелен Кредит" за корпоративни клиенти. За нас това е отлична възможност Пощенска банка да бъде важна част от този разширяващ се бизнес сегмент - за зелено финансиране на проекти за производство на слънчева енергия.

Гражданите като цяло са притеснени от евентуално затягане на изискванията към тях и от риска за увеличение на лихвите по потребителски и жилищни кредити. Какви са перспективите в тази сфера през следващата година?

Вече започваме да наблюдаваме обръщане на лихвения цикъл. Централните банки започнаха повишаването на лихвите и се пренасочиха към по-рестриктивна парична политика, включително спиране на изкупуването на ценни книжа и борба с инфлацията.

Последните покачвания на основните лихви от страна на Федералния резерв и на Европейската централна банка, демонстрират решителност и сериозен ангажимент в целта за бързо преодоляване на инфлацията.

Повишаването на лихвите по кредитите в страната е очаквано, но ще се случва плавно. Данните на БНБ показват, че това започва да се случва за потребителските кредити - средният лихвен процент по новите потребителски кредити се е покачил със 0.8 процентни пункта за последните четири месеца до 8.36% и това е само началото.

Лихвите по кредитите за фирми и тези по ипотечните кредити засега остават без промяна, но и те неминуемо ще тръгнат нагоре. Във Великобритания и САЩ лихвите по ипотечните кредити вече надхвърлиха 6%, което е увеличение между два и три процентни пункта за последната година.

В момента българските домакинства могат да вземат ипотечен кредит на по-ниска цена, отколкото в много развити държави, което не отразява променената пазарна среда. Големият риск при рязко влошаване на макроикономическата среда и повишаване на лихвените равнища е нарастване на необслужваните кредити.

Ето защо ние наблюдаваме внимателно поведението на нашите клиенти и сме готови да реагираме, ако забележим, че изпитват временни затруднения с обслужването на кредитите си, защото винаги сме били техен лоялен и доверен партньор.

Ще се опитаме да предложим различни опции за рефинансиране и да задържим в максимална степен покачването на лихвите, но клиентите трябва да са наясно, че това предстои. Банките ще продължат да кредитират, но на различни ценови равнища, а от своя страна фирмите и домакинствата ще трябва да са тези, които да направят преценка на възможностите си и дали биха могли да върнат кредитите си в новата среда.