Мобилният оператор Telenor продължава да отчита ръстове на приходите и печалбата преди данъците. Общите приходи за тримесечието бяха 193 милиона лева, като отбелязаха ръст от 1,6% спрямо същия период на 2018 г., основно поради по-високия среден приход от потребител (ARPU). През разглеждания период, този показател се повиши с 8%, в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достигна 15,90 лева, съобщиха от компанията.

Ръстът в общите приходи, в комбинация с фокуса на компанията върху подобряване на ефективността, водят и до по-висока печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за тримесечието. Тя възлиза на 93 милиона лева, което е с 1,8% повече (на съпоставима база) спрямо третото тримесечие на 2018 г. В резултат на продължаващата тенденция на пазара за консолидация на SIM-картите, броят на клиентите на Telenor отбеляза лек спад през тримесечието в сравнение със същия период на предходната година и достигна 3,08 милиона абоната, от които 21% са потребители на предплатени услуги.

A1 отчете ръст на печалбата от 13,6%

A1 отчете ръст на печалбата от 13,6%

Средният приход от абонат на мобилни услуги се покачва до €5,9