А1 България се похвали със силно трето тримесечие на 2019 година и продължава позитивната тенденция за ръст във всички основни бизнес показатели от края на 2016 година.

Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 11,5% до 98,8 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи нарастват с 11,8% и достигат 122 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 49,8 млн. евро, регистрирайки ръст от 13,6% на годишна база, съобщиха от компанията.

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст на фиксирания и мобилния сегмент, както и на увеличение на приходите от продажба на устройства.

Фиксираните услуги продължават да растат и през това тримесечие, като регистрират увеличение от 17,1% до 30,2 млн. евро. Компанията отдава добрите резултати на дигиталните бизнес услуги на компанията, ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport и предлагането на повече услуги на съществуващите абонати.

ICT бизнес направлението на А1 става все по-значим фактор за позитивните резултати на компанията, която постоянно разширява своето портфолио от дигитални решения и достига дo все повече клиенти. През последните три месеца телекомът е интегрирал успешно 950 ICT проекта за корпоративни и институционални клиенти. През същия период А1 стартира и мащабна комуникационна кампания, насочена към промотирането на своите дигитални услуги за бизнеса.

А1 закрива bob и прехвърля клиентите си

А1 закрива bob и прехвърля клиентите си

Компанията показа нова телевизионна услуга

Всичко това води до увеличение на годишна база на средния приход от фиксирана линия (ARPL) от 6,9% до 13,4 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2,6% до над 1 043 500.

През третото тримесечие А1 България продължава своето стабилно представяне в мобилния сегмент чрез успешна продажба на нови услуги на съществуващите клиенти. Като резултат приходите от мобилни услуги нарастват с 9,2% до 68,6 млн. евро, а средният приход от абонат (ARPU) с 12,5% до 5,9 евро.

Добрите резултати на компанията през третото тримесечие на годината се дължат и на по-високите приходи от продажбата на устройства. През третата четвърт на 2019-а спрямо същия период на миналата година, А1 регистрира 16,2% ръст на приходите или 22,1 млн. евро от търговията с устройства.

A1 показа първата 5G станция в България и очаква да пусне услугата през 2020 година

Първи тест на 5G мрежа в България

В рамките на половин година операторите ще изпробват новата мрежа, а търговете се очакват догодина

(в млн. ЕВРО)

Q3 2019

Q3 2018

Q3 +/- %

1-9 мес. 2019

1-9 мес. 2018

1-9 мес. +/- %

Приходи

122

109,2

11,8%

348,5

327,1

6,5%

Приходи от услуги

98,8

88,6

11,5%

281,7

259,5

8,5%

Приходи от мобилни услуги

68,6

62,8

9,2%

194,8

184

5,9%

Приходи от фиксирани услуги

30,2

25,8

17,1%

86,9

75,5

15%

Приходи от оборудване

22,1

19

16,2%

62,8

62

1,3%

Други приходи

1,1

1,6

-28,4%

4

5,7

-28,5%

Печалба (EBITDA)

49,8

43,8

13,6%

137,6

121,4

13,4%

Среден приход от абонат (ARPU)

5,9

5,2

12,5%

5,6

5,1

9,3%

Среден приход от фиксирана линия (ARPL)

13,4

12,6

6,9%

13,2

12,4

6,3%

Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)

3 922,8

4 024,1

-2,5%

3 922,8

4 024,1

-2,5%

Брой на фиксирани услуги (в хиляди)

1 043,5

1 017,6

2,6%

1 043,5

1 017,6

2,6%