Към средата на годината се наблюдава движение в цените на основните видове меса в страната, като се отчита силно поевтиняване на говеждото месо и почти 10-процентно поскъпване през юли на месечна база при свинското. 

Това показва месечният анализ на Центъра за икономически анализи на селското стопанство (САРА), който следи пазара на основните храни. 

Цените на говеждото в България, както и средните за ЕС през юли  са значително по ниски спрямо началото на годината и спрямо същия период от миналата година. Средните цени в ЕС са по-ниски и от средните за периода 2011-2015 година, пише SINOR.bg.

По данни на Европейската месна обсерватория се наблюдава ръст в производството на говеждо месо в Европа, най-вече поради бракуване на крави от млечните стада. Влияние оказва и девалвацията на британската лира. 

Възходящата тенденция при цените на свинското месо се дължат на силен износ от ЕС към Китай, който формира над 50% от целия европейски износ. Наблюдава се ръст от около 106% в износа на свинско за Китай, 19% в износа за Хонг Конг и 33% в износа за Япония в сравнение с миналата година. 

Тенденцията за поскъпване на пилешкото месо е забавена. През  юли в България дори е отчетен минимален спад спрямо предходния месец, а средномесечните цени са и с 12% по ниски спрямо същия период миналата година. Това се дължи на стабилното производство на птиче месо в България и Европа, водещо до по-високо предлагане.