Заводът за рециклиране на метали от отпадъци "Технойон" в Девня е обявен за публична продан. Това е видно от съобщение на частния съдебен изпълнител Станислава Янкова в регистъра за публичните продажби.

Общата начална цена на имота е 6 139 600 лв., в нея влизат: сградният фонд (1 729 828 лв.), прилежаща земя (339 621 лв.), земя (362 969 лв.) и движими вещи (3 707 181 лв.).

Снимка 616048

Източник: Регистър на Публичните продажби

Върху тази собственост има ипотека и възбрана в полза на "Уникредит Булбанк", както и залог върху търговското предприятие към същата банка, а също и запор в Централния регистър на особените залози. Сред тежестите е и възбрана в полза на Община Девин.

Крайната дата за участие в търга, който ще се проведе в Девинския районен съд е 25 май 2023 година.

ЧСИ-та разпродават още от имоти за милиони на бившия дилър на Citroen в България

ЧСИ-та разпродават още от имоти за милиони на бившия дилър на Citroen в България

Имотите на "Автомотор Корпорация" се намират в община Божурище

Според Търговския регистър компанията "Технойон"е регистрирана през 2017 г. с предмет на дейност преработване на отпадъци от миннодобивната, преработвателната и металургичната дейност и др. 

Снимка 616044

Източник: Регистър на Публичните продажби

Припомняме, че през 2020 г. тогавашният министър на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиции клас "А" на "Технойон" за изграждането на завода в гр. Девня. Размерът на инвестицията възлизаше на 10 440 000 лв.

Снимка 616043

Източник: Регистър на Публичните продажби