Още два имота на "Автомотор Корпорация" АД се продават от частни съдебни изпълнители, става ясно от Регистъра на Публичните продажби. Припомняме, че от 27 юни 2022 година "Автомотор Корпорация" АД вече не е оторизиран дилър за продажба на нови автомобили Citroen и гаранционни ремонти на френската компания за градовете София, Пловдив и Видин.

По-скъпият имот на "Автомотор Корпорация" се намира в с. Пролеша, район Божурище. Неговата първоначална цена е 8 396 179.20 лв. Площта на имота е 14 293 кв.м, на които се намират търговска сграда и сервизен център, автомивка и др. Върху имота има вписани две ипотеки в полза на "Инвестбанк", както и възбрана по настоящото изпълнително дело.

Производствен имот в с. Пролеша

Източник: Камарата на ЧСИ

Производствен имот в с. Пролеша

Публичната продан е започнала на 7 февруари и ще приключи на 7 март в Районния съд в Сливница.

Другият имот на "Автомотор Корпорация" АД, който е обявен за продан от частния съдебен изпълнител Владимир Цачев се намира на друг адрес в същото село. Неговата начална цена е 5 904 351 лева. Площта на този имот е 2 689.00 кв.м, на които се намира 6-етажна административна сграда с РЗП 749 кв.м.

Административната сграда в с. Пролеша

Източник: Камарата на ЧСИ

Административната сграда в с. Пролеша

Публичната продан на тази сграда е започнала на 6 февруари и ще приключи на 6 март и ще се проведе също в Районния съд в Сливница.

ЧСИ-та разпродават имотите на бившия дилър на Citroen в България

ЧСИ-та разпродават имотите на бившия дилър на Citroen в България

Имотите на "Автомотор Корпорация" се намират в Пловдив и София

Както money.bg писа частни съдебни изпълнители обявиха за продан и други два имота на компанията - в Пловдив и София.

Единият от тях се намира в пловдивското село Труд. Имотът е с площ от над 10 хил. кв. м и с начална цена 4 080 000 лева (€2 086 070). Това е трета публична продан за този имот и първа при тази първоначална цена, става ясно от обявлението на частния съдебен изпълнител Петко Илиев. Застроената площ на сградата, съгласно кадастралната карта е 3887 кв. м и представлява "Търговски и сервизен център на "Ситроен" със столова и кафене".

Имот на "Автомотор Корпорация" в пловдивското село Труд

Източник: Регистър на Публичните продажби

Имот на "Автомотор Корпорация" в пловдивското село Труд

Върху имота има договорна ипотека и възбрана.

Публичната продан е започнала на 13 януари и ще приключи на 13 февруари в Районния съд в Пловдив.

Другият имот на "Автомотор Корпорация", който е обявена за продан от столичния ЧСИ Стоян Якимов се намира в София, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 78 . Началната цена на този имот е 2 624 352 лв. (€1 341 809).

Имот на "Автомотор Корпорация" в София

Източник: Регистър на Публичните продажби

Имот на "Автомотор Корпорация" в София

От обявлението за този имот става ясно, че в него се включват производствен обект, сервиз, кафе, скалад и магазин; търговски обект, административна сграда и шоурум; производствено хале; навес и сондажен кладенец с резервоар.

Настъпват промени в дилърската мрежа на Citroen в България

Настъпват промени в дилърската мрежа на Citroen в България

„Автомотор Корпорация“ АД вече не е оторизиран дилър за продажба на нови автомобили Citroen, както и за гаранционни ремонти за София, Пловдив и Видин

Върху тези изнесени на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека в полза на взискателя "Банка ДСК" АД за сумата от 46 172 евро- главница, ведно със Законна лихва от 20 април 2022 г. до окончателното й изплащане, 1 001.56 евро.

Проданта на този имот е започнала на 16 януари и ще приключи на 16 февруари в канцеларията на Софийски районен съд, става още ясно от Регистъра на Публичните продажби.