Компаниите в България планират да увеличат служителите си с десет процента през последните три месеца на 2018 година, показва изследване на ManpowerGroup, в което са анкетирани 620 работодатели. Така намеренията не се променят в сравнение с предишното тримесечие, но се регистрира намаление от три процентни пункта спрямо същия период на миналата година, сочат даните.

Във всички десет индустриални сектора се планира увеличаване на нивата на заетост, като лидер е сектор "Производство" с 18%, следван от "Земеделие, лов, горско стопанство и риболов" и "Търговия на едро и дребно" с прогнози от съответно 14% и 12%. Работодателите от сектора на строителството споделят най-слабите намерения за наемане с прогноза от 2%.

В сравнение с предходното тримесечие най-голям ръст в намеренията за увеличаване на служителите се отчитат в "Минно дело" (11%) и "Електричество, газ и вода" (5%). В същото време работодателите от публичния и социален сектор споделят по-слабите планове за наемане на служители с намаление от 2 процентни пункта.

"Българските работодатели споделят положителни намерения за наемане на персонал през цялата година, което е индикатор за доверието им в стабилността на икономическата среда и пазара на труда в страната", коментира Александър Хангимана, управляващ директор, ManpowerGroup Балкани.

"Въпреки това работодателите продължават да изпитват огромни трудности да намерят талантите, от които имат нужда, и докато някои от тях започнаха да предлагат по-гъвкави форми на заетост, за да запълнят свободните си позиции, те трябва да са по-приобщаващи по отношение на недостатъчно използвани източници на таланти като пенсионерите и хората с увреждания, както и да се фокусират върху повече обучения, за да създадат и отгледат таланти вътре в своите организации", посочва още той.

По последни данни на Националния статистически институт безработицата е 5,5%, а коефициентът на заетост - 72,6%.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q4 2017 Q3 2018 Q4 2018
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +13% +10% +10%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ +8% +13% +14%
СТРОИТЕЛСТВО +24% +2% +2%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА +6% +3% +8%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +15% +11% +11%
ПРОИЗВОДСТВО +17% +18% +18%
МИННО ДЕЛО +19% -4% +7%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР +10% +6% +4%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ +6% +5% +8%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ +12% +4% +8%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +11% +9% +12%

В кои области ще има най-голямо повишение?

Най-силен ръст на пазара на труда се очаква във Варна с нетна прогноза за заетостта от 17% - увеличение с три процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и на годишна база. Значителен ръст на заетостта се очаква и в Русе, където прогнозата е 13%, докато работодателите в Бургас споделят предпазлив оптимизъм относно плановете си за наемане с прогноза от 10%. В същото време работодателите в Пловдив и София споделят скромни перспективи за наемане с прогнози от съответно 8% и 7%.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q4 2017 Q3 2018 Q4 2018
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +13% +10% +10%
БУРГАС +11% +10% +10%
ПЛОВДИВ +17% +6% +8%
РУСЕ +6% +7% +13%
СОФИЯ +13% +6% +7%
ВАРНА +14% +14% +17%

В световен мащаб най-голямо увеличение се очаква в Япония - 26%, следвана от Тайван (21%) и Румъния (19%).