За състоянието на пазара на труда и заплащането в частния сектор се говори често. Що се отнася обаче за държавната администрация, за броя на заетите там, както и за тяхното възнаграждение, коментарите са рядкост. Всяка година обаче от Министерски съвет публикуват доклад за състоянието на държавната администрация за съответната година.

От този, одобрен от правителството през миналата седмица, става ясно, че към края на 2016 година работещите в държавния сектор на щат са 132 648 души, като има и 11 779 допълнителни щатни бройки. Трябва да се има предвид обаче, че в тази сметка не влизат 35 администрации, които не са представили информация за своята численост.

Снимка 299771

Източник: strategy.bg

"Щатните бройки в централната администрация са 98 663, а в териториалната администрация 33 985", става ясно още от доклада.

В централната администрация сериозна е числеността на наетите в изпълнителните агенции - 14 820 души. Към Министерски съвет работят общо 6993 служители. Над 23 хиляди са хората в административни структури, с функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт.

През миналата година са били създадени 5 нови ведомства - две към министерство на земеделието и три към МС.

Снимка 299770

Източник: strategy.bg

Снимка 299768

Източник: strategy.bg

Какви възнаграждения обаче получават заетите в държавната администрация?

Данните за заплащането на държавните служители към 1 юли 2016 година показват ръст от 5,9% на нетните възнаграждения в сектора.

"Това увеличение е резултат основно от промяната на минималната работна заплата през периода, текучеството на служителите в администрацията - напуснали, пенсионирани, новоназначени, повишени в длъжност и други случаи на промяна на правоотношението, което води до ново и различно определяне на основни месечни заплати", се посочва в отчета.

Изчисленията сочат, че най-високото средно месечно заплащане в държавната администрация достига 4320 лева. По толкова максимално вземат директорите на дирекции в държавните институции. Над 3500 лева може да достигне и възнаграждението за три други длъжности - главен секретар, главен директор и ръководител на инспекторат.

Най-ниско максимално заплащане под 2000 лева вземат служителите, назначени на седем различни длъжности - старши вътрешен одитор, старши счетоводител, младши експерт, юрисконсулт, главен специалист, старши специалист и изпълнител.

По отношение на минималната основна месечна заплата в държавния сектор, тя остава под нивото на минималното възнаграждение за страната - 460 лева, за общо 9 длъжности в администрацията.

От друга страна над 1000 лева е минималното заплащане за четири длъжности - главен директор, ръководител на инспекторат, заместник главен директор и държавен вътрешен одитор.

Снимка 299774
Снимка 299773