Колко време от живота си ще прекарат хората в Европа, активно заети на пазара на труда? Отговор на този въпрос се опитват да дадат от Евростат в нова любопитна статистика.

За целта от европейската служба правят изчисления за човек, който през 2017 година е на 15-годишна възраст. Според тях средно хората от държавите членки ще се трудят 36 години или с 3 години повече, отколкото преди близо две десетилетия.

В отделните държави обаче този период варира в широки граници. Така най-малко биха работили италианците - средно 31,5 години от живота си. От друга страна най-дълъг професионален живот ще имат шведите - средно 41,7 години.

България и Румъния са в долната граница с около средно 33 години, докато за Германия и Дания изчисленията показват над 38 години.

Извън Европейския съюз най-кратко време на пазара на труда трябва да прекарат турците - едва 29 години. За швейцарците и норвежците обаче този период е доста по-дълъг - средно около 42,5 и 39,2 години. Първенец обаче е Исландия с цели 47 години.

Infographic: How Long Will Europeans Work For?  | Statista You will find more infographics at Statista