Средното работно време на служителите варира значително в различните държави членки на ЕС, показват нови данни на статистическата служба Евростат. Пандемията през последните години увеличи часовете от вкъщи, а все повече компании предоставят гъвкави възможности за работа от разстояние. В няколко държави се изпробват и четиридневни работни седмици със същото натоварване на служителите.

През 2022 година заетите лица в ЕС на възраст 20-64 години са работили средно 36,2 часа седмично или с 24 минути по-малко отпреди пандемията през 2019 г., сочат данните на Евростат.

Миналата година средният брой на действителните седмични работни часове на основна работа в ЕС варира от 32,4 часа в Нидерландия до 39,7 часа в Гърция и Румъния. Това включва работещите на пълно и непълно работно време на възраст между 20 и 64 години.

На Балканите се работи най-дълго

Най-дългата работна седмица е била в Турция - 42,9 часа през 2020 г., когато са последните данни, следвана от Черна гора (42,8 часа, данни за 2020 г.) и Сърбия (42,3 часа). Това са държавите, в които средната продължителност на работната седмица е над 40 часа.

Гърция и Румъния са следвани от Полша (39,5 часа), България (39,2 часа) и Северна Македония (39 часа).

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Всичко това показва, че хората в балканските страни имат най-дълги средни работни часове на седмица, отбелязва Euronews.

Каква е ситуацията в България?

У нас е най-малката разлика в работното време на мъжете и жените - половин час. Съществуват значителни полови различия в средната продължителност на работната седмица в европейските страни. Това се отнася както за заетите на пълно, така и за заетите на непълно работно време лица на възраст 20-64 години.

Сред различията между половете е фактът, че през 2022 г. работещите мъже са имали по-дълги средни работни седмици от работещите жени във всички държави.

България е и една от европейските държави, в които някои компании официално въведоха 4-дневна работна седмица.

ManpowerGroup: Отчитаме по-добри резултати след въвеждането на 4-дневна работна седмица

ManpowerGroup: Отчитаме по-добри резултати след въвеждането на 4-дневна работна седмица

Мария Ангелова - мениджър култура и вътрешни комуникации в ManpowerGroup България, пред Money.bg

Най-значителната разлика сред държавите от ЕС е в Нидерландия, като разликата е 8,5 часа.

Снимка 622088

Източник: iStock

Кой държи приза за най-кратка работна седмица?

В списъка на държавите с най-кратка средна работна седмица през 2022 г. Нидерландия (32,4 часа) е следвана от Австрия (33,7 часа), Норвегия (34,1 часа) и Дания и Германия (и двете 34,6 часа).

В Обединеното кралство (36,4 часа през 2019 г.) средната продължителност на работното време е същата като тази в ЕС. Франция и Италия (и двете 36,2 часа) имат малко по-ниски стойности от тези в ЕС. В Испания са работили 36,5 часа седмично, което е само с 6 минути повече от средното за ЕС.

Различията в средната продължителност на работната седмица в страните от ЕС варират в зависимост от вида на заетостта, а именно на пълно или непълно работно време.

При заетостта на пълно работно време средните работни часове на седмица варират от 37,4 часа във Финландия до 41,3 часа във всички държави от ЕС през 2022 г.

Снимка 626142

Източник: iStock

Когато се включат страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и страните кандидатки за членство в ЕС, най-дългата средна работна седмица е в Турция (46 часа), следвана от Сърбия (43,5 часа) и Черна гора и Швейцария (и двете 43,4 часа).

Обединеното кралство (41 часа, данни за 2019 г.) и Германия (39,5 часа) имат по-висока средна продължителност на работното време от ЕС (39,3 часа) сред работещите на пълно работно време, докато Италия (39,2 часа), Испания (39,1 часа) и Франция (38,7 часа) имат по-ниски стойности.

От 17 до 27 часа е седмицата на непълно работно време

При заетостта на непълно работно време средната продължителност на работната седмица варира от 17,8 часа в Португалия до 27 часа в Румъния в страните от ЕС през 2022 г. Средната стойност за ЕС е 21,8 часа.

Да се пенсионираш на 40 години финансово независим и успешен: един пример от България

Да се пенсионираш на 40 години финансово независим и успешен: един пример от България

ИТ специалистът Александър Попов намира своята формула за успех и я споделя с читателите на Money.bg

Заетите на непълно работно време са работили 22,8 часа във Франция, 21,4 часа в Германия и 20,2 часа в Обединеното кралство. Турция (17,4 часа) е имала най-кратката средна работна седмица в тази категория.

Различните правни разпоредби и различният дял на работещите на непълно работно време в отделните държави влияе върху резултатите. Евростат установява, че държавите с по-висок дял на работещите на непълно работно време отчитат по-кратка средна работна седмица за общия брой заети лица.

Разлики в Европа

Най-голямата разлика в цяла Европа беше в Швейцария - 9,7 часа, докато най-малката разлика беше регистрирана в България - 0,5 часа. Средната разлика в ЕС е 5,1 часа.

Сред мъжете най-кратката средна работна седмица е в Нидерландия и Норвегия (и двете по 36,4 години), докато най-дългата е в Турция - 44,8 часа. Средната стойност за ЕС е била 38,4 часа, а мъжете в Гърция са имали най-много работни часове седмично в ЕС - 41,7 часа.

Сред жените най-дългата средна работна седмица е била в Черна гора (41,7 часа). Средната продължителност на седмицата в ЕС е 33,6 часа. Жените в Нидерландия (27,9 часа) са имали най-кратката средна работна седмица в ЕС, а Румъния (39,3 часа) - най-дългата.

Делът на заетите лица, включително на пълно и непълно работно време, които работят 49 или повече часа седмично варира от 0,7 % в България до 12,6 % в Гърция.

Когато се включат и други европейски държави, най-високият процент е в Турция - 28,1%, следвана от Обединеното кралство и Исландия, където 14,1% от заетите лица работят 49 или повече часа седмично.