Разговорите за размера на заплатата често е трудна тема, а много хора се притесняват да споделят тази информация дори с близките си хора. Според финансовият съветник Кевин О"Лиъри обаче това не трябва да е така. По неговите думи дори споделянето на това колко печелите с колегите и приятелите е от голямо значение.

"Много често докато обсъждате това с приятели, които работят в същата индустрия като вас, ще откриете, че възнагражденията варират в широки граници. И е важно да знаете това, защото има много фирми, които извършват една и съща дейност", обяснява той и допълва:

"Да сте наясно с това колко печелят поне няколко различни души ще ви помогне да разберете собствената си стойност и да се оцените по-реалистично по отношение на заплащането.".

"Повечето хора биха споделили също тази информация, защото те също искат да знаят същото нещо - къде се намират самите те в общата картинка на индустрията. Ето защо комуникацията е важна", казва още О"Лиъри.

По неговите думи често служителите се притесняват да разговарят за заплатите си, тъй като се опасяват, че това ще се изтълкува като лошо решение от шефовете им. Експертът посочва, че това е грешно и че размерът на заплатите не трябва да бъде табу в една компания.