В целия Европейски съюз (ЕС) 2,3% от служителите са били наети на временни договори за не повече от 3 месеца през 2016 година. Това прави работата в страни, като България, Кипър, Чехия и Румъния много по-сигурна, отколкото в такива, като Франция, Финландия, Швеция и Белгия, например.

Според данните на статистическата служба Евростат за 2016 година процентът на наетите на временен договор под 3 месеца у нас е бил значително под средното ниво за ЕС. В България делът на тези работници е бил под 1% или по-точно - 0,7% при средно равнище за съюза от 2,3%.

На първо място в това отношение е Румъния, където служителите с такива краткосрочни споразумения за работа са били 0,2 на сто. След нея са съответно Великобритания, Чехия и Германия, като при първите две нивото е 0,2%, а при най-голямата европейска икономика е 0,5%.

От друга страна най-многобройни са били наетите на временни договори за под 3 месеца в Хърватия - общо 8,4% от работещите. Двойно по-малък е делът на тези във Франция, която е втора - 4,8 на сто.

Относително висок остава той още в Испания, Полша, Словения и Финландия, където границата е над 4 на сто.

Infographic: Where Europeans Have Precarious Jobs  | Statista You will find more infographics at Statista