Свикналите сме да оценяваме стандарта на живот в дадена страна най-често по брутния вътрешен продукт или колко пари създават гражданите й. Това би било добър индикатор, ако се сравняват страни със сходно функциониращи обществени системи.  

Например в някои държави правната система е така устроена, че се плащат големи хонорари на адвокати, което надува БВП. Това важи и за здравеопазването и други публични услуги.

Ето защо американската консултантска компания The Bo­ston Con­sult­ing Group разработи метод, който да даде по-точна оценка на качеството на живот в отделните страни.

Експертите включват 44 различни индикатора и БВП на глава от населението е само един от тях. Те измерват нивото на безработица, инфлацията, продължителност на живот, качество на образованието и инфраструктурата, нивото на корупцията и други.

Докладът показва доста любопитни резултати за България. Според тях, у нас се живее най-добре на Балканите. Единствено Гърция ни изпреварва по качество на живот.

България изпреварва страни като Турция, Румъния, Сърбия и Русия. Ето и данните за всички страни:

Снимка 246456