Разходите за заплати в аутсорсинг индустрията у нас през 2021 г. са се увеличили средно с 22% на служител и общата им стойност възлиза на 2.1 млрд. евро. Компаниите от сектора през изминалата година са формирали 11.4% от общите разходи за заплати в българската икономика, в сравнение с 9.4% през 2020 година. Осигурителните вноски в сектора следват тенденцията на разходите за заплати и възлизат на 8.6% от общия размер на националната икономика. Това показва годишният доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), изготвен съвместно със SeeNews.

Среден доход oт служител

През 2021 г. ръстът на оперативните приходи изпреварва ръста на заетостта за четвърта поредна година, което отново води до увеличение на средния приход от служител. Средният годишен доход от служител в сектора на аутсорсинга възлиза на 40 828 евро през 2021 г. спрямо 37 322 евро през 2020 г.

Снимка 597359

Източник: AIBEST

На ниво подсегмент, aутсорсингът на процеса на знания (KPO) регистрира най-силен годишен ръст (18,5%), като годишните доходи там достигат 42 964 евро. В аутсорсинга на IT услуги (ITO) и разработки и изследователска дейност (R&D), както и във всички други подсегменти в сферата на изнесените бизнес услуги (BPO), с изключение на гласово-базираните изнесени бизнес услуги (VBPO) - колцентрове, средният приход на служителите са се увеличили при темпове, вариращи от 17,9% в аутсорсинга на дейностите по подбор и управление на човешките ресурс (HRO) до 4,9% в R&D.

Средните разходи за заплати на един служител

за 2021 г. достигат 23 826 евро годишно. За сравнение през 2020 г. сумата е била 21 971 евро. Сумата се увеличава за всеки един от подсекторите, като най-висока е в аутсорсинга на разработки и изследователска дейност - 33 060 евро, следвана от аутсорсинга на IT услуги 28 810 евро, аутсорсинга на финансови услуги - 26 026 евро и aутсорсинга на процеса на знания 25 675 евро. 

Снимка 597411

Източник: AIBEST

Секторът ще има нужда от все повече служители

През 2021 г. ангажираните в аутсорсинг сектора наброяват над 89 000 души, което е увеличение от почти 10 000 служители в рамките на една година. Очакванията са заетостта в аутсорсинг индустрията да продължи да се увеличава с темп от около 8% годишно. Това означава, че през настоящата година секторът ще открие над 7000 нови работни места, а през 2023-а от още над 7800 души. Така в следващите четири години общата заетост в сектора на изнесените услуги ще достигне 120 000 души. Според анализа, само в област Пловдив през следващите три до пет години ще бъдат наети 5000 нови служители.

Аутсорсинг индустрията, в която работят 90 000 души у нас, има нов лидер по брой служители

Индустрията, в която работят 90 000 души у нас, има нов лидер по брой служители

Най-големият работодател в сектора на изнесените услуги има 3390 служители на пълен работен ден

Кои ще са най-търсените умения?

Към 2022 г., според специализираните борси за работа, най-търсените технически специалисти в България са в областите на backend разработка, последвани от frontend развитие и инфраструктура, включително киберсигурност и инженеринг на бази данни. Други полета с голямо търсене на квалифицирани специалисти са мениджъри проекти, бизнес анализаторите, мениджърите "Качество", fullstack девелъпъри, а също и специалисти по машинно обучение на изкуствен интелект.

Що се отнася до говоримите езици най-търсени в аутсорсинг сектора са английският, немският и френският език.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?

Като за езиците за програмиране, най-голям брой свободни работни места има за специалисти с SQL знания, последвани от JavaScript, Java и Python.

Снимка 597360

Източник: AIBEST