За първи път от пет години насам има промяна на върха на класацията на най-големите работодатели в аутсорсинг индустрията в България. Callpoint New Europe, работеща у нас под марката Telus International Europe, зае първото място в класацията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за 2021 г.

Най-големият работодател в сектора на изнесените услуги има 3390 служители на пълен работен ден. Бившият номер 1 - Enterprise Services Bulgaria намали за година персонала си с 40 души, до 3322 служители и заема второто място в класацията през 2021 г. след четири поредни години начело на списъка.

Средният брой служителите на Sutherland Global Services Bulgaria се е свил с 381 души през 2021 г., но компанията все пак запазва третото си място с численост на служителите от 2164 души.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?

Топ десет на най-големите работодатели се допълва от: IBM Bulgaria (2009 служители); SiTel Bulgaria (1840 служители); S Group Human Capital (1731 служители); Concentrix Services Bulgaria (1617 служители); Hewlett-Packard Global Delivery Bulgaria Center (1487 служители); VMWare Bulgaria (1455 служители); и Paysafe Bulgaria (1409 служители). В останалите компании от бранша работят още 37 035 души.

Снимка 597188

Източник: AIBEST

Секторът ще има нужда от все повече служители 

"Ковид пандемията доведе до много промени на пазара на труда, които имат и позитивен знак за лимитирания набор от таланти, с които България разполага. Хибридният и дистанционен модел на работа ни позволи да използваме пълния потенциал на работния пазар в страната, наемайки хора извън населените места, в които компанииите имат физически офиси. През 2021 г. ангажираните в нашия сектор наброяват над 89 000 души, което е увеличение от почти 10 000 служители в рамките на една година.

Изключително силно този тренд се вижда в ITO сегмента, където ръстът на работната ръка е с близо 17%. Благодарение на възможността за работа от всяка една локация, успешно бе облекчен проблема в несъответствието между търсенето и предлагането на висококвалифицирана работна сила за технологичния сектор в София. От друга страна, с наемането на хора, които продължават да живеят в родните си места, нашият бранш подкрепя развитието и на местните икономики в страната в области, в които секторът ни не е бил представен физически", коментира Илия Кръстев, председател на AIBEST.

Очакванията са заетостта в аутсорсинг индустрията да продължи да се увеличава с темп от около 8% годишно. Това означава, че в следващите четири години общата заетост в сектора на изнесените услуги ще достигне 120 000 души.

Заплатите в IT сектора са с близо 150% по-високи от средните за страната

Заплатите в IT сектора са с близо 150% по-високи от средните за страната

За година средномесечното трудово възнаграждение в България се увеличава с 13.4 на сто