Средната брутна работна заплата за страната достигна 1710 лв. през юни, съобщи Националният статистически институт (НСИ). За сравнение през май размерът й е бил 1708 лв., а през април 1771 лева.

Това означава, че през второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1730 лв. нараства с 13.4% на годишна база. 

Най-голямо e увеличението в секторите "Административни и спомагателни дейности" - с 21%, "Други дейности" - с 19%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 18 на сто.

Какви заплати плаща Илън Mъск на работниците си в гигафабриката на Tesla край Берлин?

Какви заплати плаща Илън Mъск на работниците си в гигафабриката на Tesla край Берлин?

Мъск сигурно си се мислел, че всеки поляк знае немски и си мечтае за работа в Tesla, казва с усмивка на лицето един от работниците.

Икономическите дейности с най-високи заплати са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4216 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2739 лева и "Добивна промишленост" - 2544 лева. Това означава, че най-високоплатените служители в IT сферата получават заплати със 146.55% по-високи от средните за страната.  

А най-нископлатени

са били наетите в икономическите дейности в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1058 лева, "Други дейности" - 1185 лева и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1262 лева.

Нарастване с поне 10% на бюджетните заплати от 1 юли иска социалният министър

Нарастване с поне 10% на бюджетните заплати от 1 юли иска социалният министър

Няма да има увеличение на минималната заплата от 1 юли