A1 продължава да бележи ръст във финансовите си показатели и през второто тримесечие на 2021 година. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 9,1% до 108,0 млн. евро спрямо същия период за 2020 г., а общите приходи растат с 19,5% и достигат 145,1 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 55,4 млн. евро, регистрирайки ръст от 15,2% на годишна база. Увеличението на приходите от услуги се дължи на продължаващата позитивна тенденция в мобилния и фиксирания сегмент и при продажбите на устройства.

През втората четвърт на годината А1 спечели търга за честотна лента в спектър 3 600 MHz и продължи да инвестира в 5G оборудване на европейски доставчик, за да изгради истинска 5G мрежа с гигабитови скорости в над 75 града и курорта в страната. Телекомът също пусна изцяло потребителски ориентирани мобилни планове, които позволяват на клиентите сами да избират какви дигитални услуги да използват.

Това допринесе за добрите резултати в мобилния сегмент на компанията, където се отчита по-високо търсене на премиум мобилни планове и дигитални услуги. Като резултат приходите от мобилни услуги се увеличават с 8,2% през второто тримесечие и достигат 71,9 млн. евро, а средният приход от абонат (ARPU) бележи ръст от 9,8% до 6,4 евро.

Сегментът на фиксирани услуги, в който се включват и дигиталните ICT и IoT решения на компанията, регистрира ръст на приходите от 10,9%, които достигат 36,1 млн. евро за тримесечието спрямо същия период на 2020 година. Основните причини за това са услугите за високоскоростен интернет и ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport. В резултат на това средният приход от фиксирана линия (ARPL) продължава да бележи ръст на годишна база - 8,0% до 14,5 евро, а броят на фиксираните услуги се увеличава с 2,3% до 1 099,7 милиона.

Компанията продължава развитието си на пазара на ICT бизнес услуги, където се отчита увеличение на броя на клиентите и растящо търсене на решения за киберсигурност, ERP системи и други дигитални решения.

(в млн. ЕВРО)

Q2 2021

Q2 2020

Q2 +/- %

H1 2021

H1 2020

H1 +/- %

Приходи

145.1

121.5

19.5%

277.3

249.0

11.3%

Приходи от услуги

108.0

99.0

9.1%

213.9

197.7

8.2%

Приходи от мобилни услуги

71.9

66.5

8.2%

142.7

133.1

7.2%

Приходи от фиксирани услуги

36.1

32.6

10.9%

71.2

64.7

10.1%

Приходи от оборудване

36.0

21.0

71.7%

61.1

49.0

24.6%

Други приходи

1.1

1.4

-26.6%

2.3

2.2

0.9%

Печалба (EBITDA)

55.4

48.1

15.2%

111.0

94.0

18.1%

Среден приход от абонат (ARPU)

6.4

5.9

9.8%

6.4

5.8

9.2%

Среден приход от фиксирана линия (ARPL)

14.5

13.4

8.0%

14.4

13.4

7.3%

Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)

3,737.1

3,758.5

-0.6%

3,737.1

3,758.5

-0.6%

Брой фиксирани услуги (в хиляди)

1,099.7

1,074.9

2.3%

1,099.7

1,074.9

2.3%

Първо полугодие на 2021-а

През първата половина на 2021 г. общите приходи са се увеличили с 11,3% и достигат 277,3 млн. евро, а приходите от услуги нарастват с 8,2% до 213,9 млн. евро благодарение на ръста на фиксираните и мобилните услуги, както и на добрите продажби на устройства. Добрите резултати, които фиксираните услуги отчитат от началото на годината, са в резултат от ICT решенията за корпоративния сегмент, силното търсене на високоскоростен интернет и допълнителното ексклузивно спортно съдържание, което А1 предлага. За същия период мобилните услуги на компанията отчитат добри резултати и в двата сегмента - корпоративни и частни клиенти - следвайки положителна тенденция при средния приход от абонат, която се дължи на високото търсене за домашен интернет по мобилна мрежа, премиум мобилни планове и стартирането на 5G технологията.

Разходите на компанията през първото полугодие на 2021 г. се увеличават поради ръст в разходите за продажби на стоки и оборудване. Всички останали разходи са относително стабилни с минимален ръст спрямо миналата година, основно заради развитието на ICT услугите и повишени инвестиции в служителите. Вследствие на тези фактори А1 отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) от 18,1% до 111,0 млн. евро за първите шест месеца на годината.