"Банка ДСК" съобщи, че е сключила гаранционно споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонда на фондовете). То ще й позволи да облекчи условията за финансиране на микро, малки и средни предприятия, засегнати от пандемията, като подкрепи както ликвидните им нужди, така и реализацията на инвестиционни проекти.

В рамките на споразумението "Банка ДСК" ще предостави кредити при 25% по-ниски лихви от стандартните или при облекчени изисквания за обезпечение, като Фондът на фондовете се ангажира да гарантира до 80% от размера на кредита.

Кредитите са със срок до 10 години, без такса за включване в гарантирания портфейл. Финансирането се осъществява при спазване на условията за допустимост и на правилата за ползване на минимални помощи de minimis.

Гаранционната схема, управлявана от Фонда на фондовете, се финансира със средства от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., съфинансирана със средства от Европейски фонд за регионално развитие, и ще допринесе за преодоляване на икономическите последици от кризата, свързана с разпространението на COVID-19.

Наред с програмата на Фонда на фондовете, Банка ДСК си партнира и с Българска банка за развитие, както и с Европейския инвестиционен фонд, като ползва активно предлаганите от тях инструменти в подкрепа на бизнеса, който изпитва затруднения в настоящата икономическа обстановка.