Бизнесът е притеснен, тъй като не е на ясно каква цена ще заплаща за природния газ през юли. Това става ясно от отворено писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на енергетиката Александър Николов. 

Понастоящем нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на "Булгаргаз" ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за юли 2022 г.

Г-7 с план за таван на цените на руските газ и петрол

Г-7 с план за таван на цените на руските газ и петрол

Целта е да се ограничат способността на Москва да финансира инвазията си в Украйна

Съгласно договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

"Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ", пишат от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ.

Комплексът BASF е застрашен от липсата на руски газ

Най-големият комплекс от химически заводи в света попадна в капана на "руска газова атака"

Работата на 39 000 служители в Германия е под риск

"Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система, следователно - да може да формира доставна цена", отбелязват от бизнес организацията. И допълват, че енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление и допринасят за сигурността на пазара в страната.