От водещта технологична компания за разработване на персонализирани софтуерни решения - DataArt,  обявиха, че разширяват дейността си кuато у нас, така и в чужбина. В България компанията планира да разшири обхвата си на дейност, като освен специалисти в София, вече ще наема разработчици в Пловдив и Варна, които ще могат да работят дистанционно.

В България DataArt стартира дейността си през 2016-а година, откривайки развоен център в София. Плановете на компанията са да разшири обхвата на наемане и да насочи търсенето на софтуерни специалисти към Пловдив и Варна, които ще могат да работят от разстояние, като перспективата е да бъдат отворени офиси и в тези градове, ако броят на наетите се увеличи.

"Надяваме се да повторим успеха на DataArt във Воронеж, Харков, Буенос Айрес, София и други градове, където много от първоначално наетите ни служители вече са утвърдени специалисти и мениджъри в компанията", сподели Михаил Завилейски, който е ръководител на организационното развитие в DataArt.

Софтуерната фирма навлиза и на изцяло нови пазари с отварянето на офиси в Алмати, Казахстан и Тбилиси, Грузия.

Разширяването на дейността на DataArt в Казахстан се дължи на значителния потенциал за развитие в сферата на ИТ, предвид силния фокус на страната върху технологичното образование и инфраструктура. Благодарение на уникалното географско положение на Казахстан, DataArt ще може ефективно да обслужва клиенти в Европа, Близкия изток и Азия, като планира да наеме основния си екип през 2021-а година, който да се разшири през 2022-а.

Колкото до Грузия, предварителните проучвания на компанията показват, че това също е обещаваща ИТ дестинация, предвид добрите условия, свързани с предприемачеството, демократичната трансформация на страната през последните години и благоприятните политики за технологичните компании. В столицата Тбилиси наскоро бяха направени значителни инвестиции в ИТ от страна на правителството, както и от големи публични и частни компании.

През последната година DataArt отчете особено бърз растеж въпреки пандемията. В момента в компанията работят над 5000 професионалисти, 700 от които бяха наети през 2020 г. Наскоро компанията отвори офис в Дубай и разшири своята научноизследователска и развойна дейност в цяла Русия - в Краснодар, Москва и Ростов на Дон.