Американският производител на батерии EnerSys ще затвори своя завод в Търговище, съобщиха от компанията. Решението е взето от борда на директорите, съобщава SeeNews.

В завода в България се произвеждат акумулаторни батерии за дизелови подводници. "Ръководството взе решение, че бъдещото търсене на батерии за дизелови подводници не е достатъчно предвид съществуващия брой конкуренти на пазара", гласи официалното съобщение. EnerSys планира да продаде завода и евентуално оборудването в него на друга компания, ако това е възможно.

Компанията очаква да запише еднократни разноски от приблизително $32 милиона, от които $22 милиона за отписване на активи и $10 милиона обезщетения, почистване и други.

Подразделението на EnerSys в Кърджали записва нетна печалба от 2,35 милиона през 2017 г. от нетна загуба от 1,13 милиона лева през 2016 година. Приходите за двете години са общо 21 милиона лева.

Компанията придоби завода "Енергия" през 2007 г. Още през 2014 година обаче дружеството съкрати 420 души от общо 560, според медийни публикации, като спря производството на тягови и стационарни батерии.