С решение от ноември 2021 г. "Българската агенция за кредитен рейтинг" (БАКР) повишава дългосрочния рейтинг на "Инвестбанк" АД с една степен от B на B+, като перспективата по него отново бе определена като "стабилна". Агенцията потвърждава и краткосрочния рейтинг по национална скала С (BG) със стабилна перспектива.

Мониторингът отчита стабилизиране на финансовите резултати, повишаване на капиталовата база и капиталовата адекватност и подобрение в показателите на качеството на кредитния портфейл. През изминалата 2020 г. капиталовата база на банката запазва положителна тенденция на нарастване, отчитайки увеличение с 8.4% спрямо предходната година. Общата оценка е, че измененията на капиталовата база и рисково претеглените активи водят до повишаване на общата капиталова адекватност на "Инвестбанк" АД до 20.0% в средата на 2021 г.

Непроменен остава акционерният капитал от 155 572 хил. лв. През първото полугодие на 2020 г. "Инвестбанк" АД предприе увеличение на акционерния си капитал на два пъти и засилване на капиталовата си позиция. Според БАКР планът на Банката за 2020 г. е преизпълнен по повечето ключови показатели (в т.ч. активи, нетни кредити, депозити и лихвен приход). За същия период обемът на привлечените ресурси от "Инвестбанк" АД отбелязва значителен ръст от 14.3% на годишна база. Този силен темп продължава и през първата половина на 2021 г., когато само за шестте месеца увеличението е с 15.5% и почти 300 млн.лв.

Силният растеж за изминалата 2020 г. е в резултат в много по-голяма степен от повишението на размера на привлечените средства от корпоративни клиенти - с 58.2%, при много по-нисък ръст (3.2%) при депозитите на физически лица. Към средата на 2021 г. този ръст се засилва - още повече при корпоративните депозити (28.4%), но също и при физическите лица (8.9%) на полугодишна база.

Отиващата си 2021 година може да се определи като успешна за "Инвестбанк" АД. Заедно с добрите финансови резултати бе постигнато и подобряване на портфолиото от продукти и услуги на банката.

През 2021 г. "Инвестбанк" АД успешно реализира редица проекти, свързани с процеса на дигитална трансформация, и предложи на своите клиенти нови иновативни услуги като мобилното приложение Ibank Mobilе и нов корпоративен сайт. С най-новият дигитален канал Ibank Mobile потребителите могат както да проследяват използваните от тях продукти на банката, движения по сметки и картови трансакции, така и да нареждат преводи в левове и валута. Приложението Ibank Mobile стартира тази година и малко след пускането си спечели трета награда в категория "Мобилна иновация" в годишните бизнес награди b2b Media Awards. Новият сайт на банката е с модерен дизайн, удобни функционалности и потребителски интерфейс, които улесняват навигацията и бързия достъп към отделните менюта. За по-лесното ориентиране в богатото портфолио от онлайн продукти е обособена продуктова продажбена платформа. Сайтът: ibank.bg спечели първа награда на публиката в категория "Корпоративен сайт" в Конкурса "Сайт на годината". Предстои реализацията и на други проекти, част от които са: "бърза" дебитна карта и "бърза" кредитна карта, мобилен токън и други.