Една от основните теми в медийното пространство през юни се оказа проверката на Комисията за финансов контрол (КФН) на онлайн платформата за търгове Auxionize, която е собственост на шефа на компанията за катерачни стени Walltopia. Във фокуса беше реакцията на предприемача Ивайло Пенчев по казуса.

Той обвини регулатора в упражняване на институционален натиск върху неговата фирма на пресконференция в средата на месеца, визирайки започналата през април проверка.

Малко повече от седмица по-късно от комисията обаче излязоха с категорично становище, че все пак в дейността на компанията Auxionize има открити нарушения.

Основно те са свързани с част от бизнеса й или по-конкретно с предлагани застрахователни услуги. Фирмата предлага интернет платформа за търгове, при които печели офертата с най-ниска цена.

Защо Ивайло Пенчев от Walltopia обвини КФН в натиск и какво му отговори тя?

Защо Ивайло Пенчев от Walltopia обвини КФН в натиск и какво му отговори тя?

Няколко щриха от една словесна война

В нея клиенти завяват какво търсят, докато доставчици на дадената стока или услуга предлагат своите оферти.

Проблем се оказаха регистрирани търгове за застрахователни услуги или по-конкретно 101 обяви от над 10 000 общо в платформата.

"В хода на извършената проверка на платформата Окшънайз (Аuxionize) беше установено, че лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, системно са участвали и са наддавали в търгове за застрахователни продукти, организирани от платформата", посочват от КФН в доклада си по случая.

Конкретно в 11 от 101 проверени оферти са участвали такива лица. Според регулатора при тези наддавания полиците са били издавани чрез застрахователни посредници, които не са участвали в търговете и за които клиентите не знаят, че продуктът ще се разпространява именно чрез тях.

"Също така беше установено, че 6 от 8-те застрахователя, които са спечелили търгове за застрахователни продукти в платформа Окшънайз (Аuxionize), не са се регистрирали сами и нямат представа кой ги е регистрирал и е предлагал от тяхно име техните застрахователни продукти", допълват от комисията.

"Установено е, че платформата Окшънайз (Аuxionize) е изпращала покани за участие в търгове, свързани със застрахователни продукти, до лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, с което също се нарушават разпоредбите на Кодекса за застраховането за разпространение на застрахователни продукти", става още ясно от проверката на КФН.

От държавния регулатор намират проблем и в критериите, по които се избират победителите в търговете. Според него класирането на застрахователните продукти става, без да бъдат отчитани техните специфики.

"Класирането от платформа Окшънайз (Аuxionize) се извършва единствено по критерия цена без съпоставяне на покритите рискове и изключените рискове в предложените застрахователни продукти", обясняват от КФН.

Документът, публикуван от комисията днес, е само доклад по случая. Тепърва предстои по него мнение да изкаже ръководството на компанията. Ще минат още няколко етапа от процедурата, преди регулаторът да излезе с окончателното си решение по случая. Тогава ще стане ясно и дали фирмата ще бъде санкционирана.