Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоби за близо 6 милиона лева на дружества на ЧЕЗ и ЕВН заради злоупотреба с господстващо положение.

Регулаторът твърди, че предприятията прилагат практики, с "които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени".

Поведението на дружествата се проявява във връзка с преминаването на стопански потребители от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на търговия с електроенергия по свободно договорени цени и да засегне интересите на потребителите.

Глобите

"ЧЕЗ Електро България" АД е глобена с 1 136 400 лева. Комисията счита, че нарушението е продължило две години и пет месеца и е санкционирала дружеството с осем процента от стойността на продажбите. 

Глобата за "ЧЕЗ Разпределение" АД е 1 057 140 лева за продължителност на нарушението три години и седем месеца. Наложената санкция също е 8% от продажбите за период, умножен по коефициент 4. Заради действия на дружеството по преустановяване на практиката, то е намалено с 10%.

"Електроразпределение Юг" (бивше "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД до май 2017 г.) е глобено с 8% от продажбите, също намалено с 10%.

"ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД получава санкция от 1 902 995 лева за продължителност на нарушението от една година.

Компаниите имат 14 дни срок, в който могат да обжалват решението. Производството започна в края на март 2013 г. Молител е българската компания "Енерджи МТ" ЕАД.

Реакция

От ЧЕЗ вече заявиха пред Money.bg, че решението ще бъде обжалвано. Дружеството изчаква да го получи по надлежен път, за да направи свой анализ. Те декларираха още, че работят в пълно съответствие и спазване на законите - както от "ЧЕЗ Електро", така и от "ЧЕЗ Разпределение". Малко по-късно ще има и официална позиция на дружеството.

ЕВН обявиха свикването на пресконференция днес, на която коментираха решението. Електроразпределителното дружество намира за необосновано и нечестно налагането на санкции от страна на КЕВР и КЗК. От компанията посочиха, че и двете решения са издадени в непосредствена близост до коледните празници, така че срокът за обжалване е максимално кратък.

Пълният текст на решенията на КЗК може да видите тук - ЕВН и ЧЕЗ