Те управляват по-голямата част от активите в енергийната сфера. И все пак голяма част от тях остават неизвестни за широката публика. Става въпрос за държавните петролни и газови компании, познати като NOC (съкращение от англ.: national oil companies), които управляват активи на обща стойност от 3 трилиона щатски долара.

Те държат около 90% от всички известни залежи на петрол и природен газ или значително повече от борсовите лидери в сектора, като British Petroleum, ExxonMobil и Shell. Друго интересно сравнение е, че те контролират по-голямо богатство от това на американските милиардери, разказват от специализирания сайт OilPrices.

Ако се обърне внимание само на годишните приходи, китайската Sinopec е най-голямото петролно и газово дружество в света към края на 2018 година. По нетна печалба саудитската Saudi Aramco е абсолютен лидер не само в сектора, но и в света по този показател със 111,1 милиарда долара към края на 2018 година. За сравнение Sinopec има такава от 9,1 милиарда долара за същия период.

Погледнато отново по годишни приходи за миналата година може да се каже, че четири от най-големите компании в сектора са държавни. Това са Sinopec, Saudi Aramco, China National Petroleum и Gazprom. Останалите шест в списъка са Shell, BP, Exxon, Total, Valero и Phillips.

Въпреки големият си икономически принос от съображения за сигурност публичната информация за тях е ограничена. И все пак какво още може да се каже за тях?

Според платформата National Oil Company Database 19 от тези дружества имат активи, надхвърлящи 50 милиарда долара. Също така поне 25 от тях допринасят за 20% или повече от приходите на правителствата. Първа в това отношение е Nigerian National Petroleum Corporation. Тя осигурява около половината от тях.

Някои от тези държавни дружества обаче са тежко задлъжнели въпреки мащабните резерви, които управляват. Венецуела, например, е държавата в света с най-големи по обем залежи от петрол. Но компанията PDVSA, както и анголската Sonangol, имат задължения, надвижаващи 20% от брутния вътрешен продукт на страните.