Българската софтуерна компания "Бианор Холдинг" привлече над 20 милиона лева от Българската фондова борса. От инвестиционния фонд BlackPeak Capital обявиха, че инвестират 13,3 милиона лева в компанията, при което се стигна и до успешното увеличение на нейния капитал чрез първично публично предлагане на БФБ. На него бяха записани общо 5 414 619 акции с емисионна стойност 3,70 лева, като по този начин компанията привлече и сумата от над 20 милиона лева. Това е второто успешно набиране на капитал от "Бианор" за по-малко от 12 месеца.

Целта на инвестицията е да подкрепи настоящия бърз темп на органичен растеж на Бианор, и да ускори развитието на компанията чрез сливания и придобивания в региона. Тази стратегия има за цел да надгради портфолиото от услуги и компетенции на "Бианор", както и да разшири географското ѝ присъствие, като достигне до повече клиенти от САЩ, Германия, Швейцария, Швеция, Норвегия и ОАЕ.

Софтуерният "Бианор Холдинг" със 150% ръст на приходите

Първата софтуерна компания на БФБ със 150% ръст на приходите

Те са вече 3,5 млн. лева

Инвестицията на BlackPeak Capital нарежда фонда сред водещите акционери в "Бианор", което става петото дружество в портфолиото на BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, управляващ активи от 126 милиона евро. В увеличението на капитала взеха участие 199 инвеститори, сред които няколко институционални инвеститори - общо 21 юридически лица, две от които чуждестранни дружества и 178 физически лица.

"BlackPeak Capital е сред най-успешните регионални инвестиционни фондове, управляващ над четвърт милиард лева. Техният значим опит с реализиране на големи придобивания ще ни е изключително полезен при следващите стъпки от реализиране на стратегията на Бианор за допълване на органичния ръст и с ръст чрез придобивания", заяви Коста Йорданов - изпълнителен директор на "Бианор Холдинг".

Снимка 555959

Източник: iStock

От инвестиционния фонд обявиха, че за първи път инвестират в компания, чиито акции се търгуват на борсата и се надяват, че това ще допринесе не само за развитието на бизнеса, а и на българския капиталов пазар като цяло.

"Бианор" е компания с доказан опит в растежа чрез придобивания и считаме, че последните тенденции в ИТ индустрията ще дадат предимства на по-големи компании, които имат ресурса да се конкурират на глобално ниво на базата на по-висока добавена стойност," коментира Росен Иванов - управляващ партньор в BlackPeak Capital.

След увеличението, капитализацията на "Бианор Холдинг" ще надхвъри 50 милиона лева при текущата цена на акциите. Това поставя дружеството сред най-големите ИТ компании, търгувани на Българската фондова борса.

"Бианор Холдинг" придобива софтуерната компания GotoAdmins

Български холдинг придобива софтуерната компания GotoAdmins

Трета сделка по придобиване в рамките на половин година