Върховният административен съд (ВАС) потвърди наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкция в размер от 483 хил. лв. за заблуждаваща реклама на верига магазини за хранителни стоки Billa.

Решението на антимонополния орган е от края на декември 2013 година. Проучването установи, че рекламното послание "най-ниски цени", използвано в рекламните кампнии на дружеството, има заблуждаващ характер, тъй като компанията "на практика не предлага най-ниска цена на пазара", пишат от КЗК.

"Според ВАС предприятието, твърдейки че гарантира "най-ниска цена" на определени продукти демонстрира пред клиентите и конкурентите си задълбочено познаване на пазара, целейки да ги убеди категорично, че стоките действително се предлагат на "най-ниска цена". Използваната в рекламата превъзходна степен " най-" в общоприетия смисъл може и има едно единствено значение, а именно, че към определения момент никъде другаде в търговската мрежа няма по-ниски цени от тези, предлагани от "Билла България" ЕООД и поради това се внушава на средния потребител, че е най-изгодно за него да купи тези определени стоки и в този момент в магазин на "Билла България" ЕООД", гласи решението на съда.

Освен това е установено, че Billa не спазва и друго обещание - да възстанови разликата между цената на продукта, закупен от нейн магазин, и по-евтин такъв, заупен от друга верига.

Имуществената санкция, наложена от КЗК, е в размер на 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 година.