Пандемията от Covid-19 оказа голям ефект върху живота на всички хора. Голяма част от бизнеса се пренастрои така, че да даде възможност на своите служители да изпълняват работните си задължения от своите домове. Това според различни експерти е един от факторите, който повлия на търсенето на недвижими имоти през годината. Така за поредна година търсенето изпреварва предлагането на пазара.

Друг важен фактор, пораждащ повишеното търсене на недвижими имоти, са ниските лихви по жилищните кредити, които се предлагат от банките в страната. Статистиката показва, че на годишна база при жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.18 пр.п. до 2.81%, а по тези в евро се увеличава минимално с 0.10 пр.п. до 3.36%.

Всяка оферта на пазара има своите специфични предимства, с които да бъдат заинтригувани клиентите. Fibank (Първа инвестиционна банка) акцентира върху правото на избор на клиентите, като им предлага не само атрактивни лихвени условия, но и финансиране до 90% от пазарната стойност на избрания от клиента имот.

Лихвата по предлагания жилищен кредит "Право на избор" е от 2,71%, което е под отчетените от централната банка средни нива за пазара.

При одобрение за ипотечен кредит клиентите могат да се възползват и от предварително одобрен овърдрафт по дебитна карта в размер до 3 работни заплати, при 0% годишна лихва за първата година.

За искания за ипотечен кредит, подадени до 31 март 2021 г., Първа инвестиционна банка предоставя възможност на клиента да отсрочи плащането на първите до 3 месечни вноски по кредита. Може да бъде заявено отсрочване по главница и лихва или само по главница. Дължимата лихва за периода на отсрочване се разпределя пропорционално и се добавя към останалите месечни вноски до падежа на кредита. По този начин Fibank иска да даде допълнителна сигурност на клиентите, че дори и изпаднали в неприятна ситуация, банката ще бъде техен верен партньор, на който могат да разчитат.

Кредитът може да бъде усвоен, както в лева, така и в евро, като клиентът сам посочва валутата, която желае. С "Право на избор" клиентите на ПИБ могат да използват кредита не само за закупуване на недвижим имот, но и също така за ремонт и довършителни работи, рефинансиране на кредитни задължения или текущи нужди.

Освен атрактивните параметри по жилищния кредит от Fibank предлагат и възможност за кандидатстване за предварително одобрение на база финансовите параметри на кредитоискателя. След одобрение Банката издава удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност 3 месеца. По този начин потребителите знаят предварително финансовите възможности, с които разполагат, а това им помага в избора на най-подходящия за тях дом.

В предизвикателната обстановка, в която ни постави пандемията от коронавирус, много потребители се притесняват за своето здраве и са ограничили своите физически посещения в банките. Това обаче вече не е причина да бъде отложено такова важно решение като покупка на собствено жилище. Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага и услугата "Видео консултация" за физически лица, които се интересуват от кредитен продукт на банката. Услугата предоставя допълнителен начин за комуникация с ПИБ, като е достъпна от понеделник до петък в диапазона от 09:00 до 17:00 ч. и е напълно безплатна. По този начин всеки може да получи повече информация и да получи бърз отговор на своите въпроси.