От Българска банка за развитие съобщиха, че за малко повече от месец от старта на гаранционната й програма за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица, банките-партньори по програмата са отпуснали над 28 млн. лева.

Постъпилите до момента искания за гарантирани от ББР безлихвени кредити са 12 958, от които потвърдени са общо 6 735, а обработващи се - 2 587. Средната стойност на заемите е близо 4 100. Почти 75% от исканията са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се.

Банките-партньори на ББР по тази програма са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк. А от 8 юни към тях се присъедини и Централна кооперативна банка, която започва да предлага на хората безлихвени заеми от 15 юни.

От публикуваната от ББР информация излиза, че исканията за безлихвен заем, които са отхвърлени, са 3 636 или общо над 28% от всички подадени кандидатури. Причините за тези откази сигурно са разнообразни, но може да се направи аргументирано предположение, че се дължат на това, че кандидатите не отговарят на обявените условия за получаване на такъв заем. Програмата, по която гарант е Българската банка за развитие, цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение.

Те трябва да докажат документално пред търговските банки при които кандидатстват, че са в принудителен отпуск заради коронавируса и/или че доходите им са намалели най-малко с 20% в сравнение със същия период на 2019-а. Разбира се, това става само въз основа на редовни документи от работодателя и на документи за платени данъци.

Хората имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. За кредит може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите не да се дължат такси, комисиони и неустойки. За финасовото осигуряване на въпросната програма ББР получи от държавата капиталова подкрепа от 200 млн. лева, която и позволява да гарантира заеми с общ размер от около 1 млрд. лева. И тук въпроса е не дали има пари за финансиране на въпросна мярка. Те явно са осигурени. Големият въпрос или по-скоро проблем е че явно няма достатъчен брой кандидати годни да се възползват от нея.