Икономистите на УниКредит Булбанк повишиха прогнозата си за реалния растеж на БВП за 2023 г. с 0.4 п.п. до 1.7% на годишна база в последния си икономически доклад. Как ще се отрази на икономиката очакваното постепенно и умерено увеличение цената на кредита за домакинствата според анализаторите на банката?

По-високата покупателна способност на доходите на домакинствата в комбинация с постепенното и умерено увеличение цената на кредита за домакинствата се очаква да способства за увеличение на потреблението, и по този начин и на растежа на БВП за 2024 г. с 0.7 п.п. до 3.0% в сравнение с прогнозираните стойности през месец март тази година.

Икономистите отчитат и очакваното отрицателно въздействие, което по-високите разходи за обслужване на кредитите ще имат върху потреблението, като очакванията им са по-голямата част от увеличението на лихвените проценти по кредитите за домакинствата да се материализира през 2024 г.

В кои европейски страни лихвите по ипотечните кредити са най-високи и в кои - най-ниски

В кои европейски страни лихвите по ипотечните кредити са най-високи и в кои - най-ниски

Къде стои България

Същевременно лихвените проценти по кредитите на домакинствата, и по-специално тези по ипотечните кредити, остават почти без промяна през настоящата година, според анализаторите.

Въпреки че нивата на лихвите по ипотечни кредити в България се оказаха откъснати от тези в останалите страни от Европа, икономистите на банката са на мнение, че цената на кредита за домакинствата ще се повиши, но материализирането на тази тенденция ще отнеме повече време от предвиденото преди три месеца. Очакваните повишения на лихвени проценти по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева са средно до 3.5% през 2024 г. и до 3.75% през 2025%, от 2.7% приблизително тази година.

Прогнозата за лихвените проценти по вече отпуснатите ипотечни кредити (повечето, от които са свързани с цената на привлеченото финансиране от домакинствата в лева) е да се покачат с около половин процентен пункт през 2024 г. и 2025 г., когато икономистите на банката очакват края на ерата на свръхниските лихви по кредитите за домакинствата да приключи.

Лихвите по жилищните кредити в България изненадващо спадат, в Германия и Нидерландия са с над 50% по-високи

Лихвите по жилищните кредити в България изненадващо спадат, в Германия и Нидерландия са с над 50% по-високи

Аномалиите на българския пазар продължават